Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Błędy w wydatkowaniu dotacji oświatowych
Błędy w wydatkowaniu dotacji oświatowych

Jakie błędy, związane z wydatkowaniem dotacji oświatowych, popełniają przedszkola i szkoły niepubliczne? Najczęstsze pomyłki, z którymi się spotykamy to: finansowanie składek na ZUS organu prowadzącego, umowy z małżonkami, ubezpieczenie budynku, pracowników i dzieci i regulowanie płatności z kont osób trzecich.

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje. Nie można finansować składek ZUS organu prowadzącego

Zwracam państwa uwagę, że nie jest możliwe finansowanie własnego, organu prowadzącego, składek ZUS z dotacji oświatowej. Nawet jeśli wykonuje on zadania na rzecz przedszkola np. gdy jest dyrektorem czy nauczycielem.

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Finansowanie składek ZUS możliwe w przypadku spółki

Finansowanie składek na ZUS możliwe jest wyłącznie wówczas kiedy organem prowadzącym jest np. spółka, stowarzyszenie czy fundacja. Wówczas jednak to przecież nie Państwo jesteście organem prowadzącym, a ten podmiot. Wówczas jako pracownik podmiotu będącego organem prowadzącym, możecie Państwo dotacją sfinansować składki na ubezpieczenie społeczne.

Niezgodne z ustawą zapisy w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych

Umowy, w których zleceniodawca i zleceniobiorca to ta sama osoba

Jeśli jesteśmy przy osobach prawnych, uczulam Państwa na błędy formalne, które zdarza się wam popełniać. Przykładem może tu być zawieranie umowy pomiędzy Państwem jako osobą zasiadająca w zarządzie, a Państwem jako pracownikiem tej osoby prawnej. W dużym uproszczeniu – pamiętajcie Państwo o jednej zasadzie, aby po stronie zleceniobiorcy i zleceniodawcy nigdy nie widniało to samo nazwisko. Do takich czynności niezbędna jest uchwała i pełnomocnik.

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych

Zatrudnienie małżonka a składki ZUS finansowane z dotacji

W zakresie składek na ZUS zwracam również Państwa uwagę na nieprawidłowości odnoszące się do zatrudniania małżonków. Jeśli jako osoba fizyczna jesteście organem prowadzącym szkołę czy przedszkole, to zatrudniając małżonka, staje się on osobą współpracującą. Wówczas jego składka ZUS traktowana jest tak jak Państwa składka. Zatem również nie może być ona finansowana dotacją!

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Czynsz najmu płacony małżonkowi

W zakresie stosunków z osobami bliskimi warto również wskazać, że zakwestionowana może być również kwota czynszu najmu płacona małżonkowi. O ile pozostajecie Państwo z małżonkiem we wspólnocie ustawowej małżeńskiej. Zgodnie bowiem z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym kwota czynszu najmu, choćby z nieruchomości stanowiącej odrębną własność małżonka, wchodzi do majątku wspólnego. Istnieje zatem ryzyko uznania, że środki nie wypłynęły z rachunku, że nie było wyjścia pieniędzy z majątku do majątku.

Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Płatności z innego rachunku bankowego niż „rachunek dotacyjny”

W zakresie dokonywania płatności z innego rachunku bankowego niż ten, na który wpływa dotacja, nie może być to uznane za nieprawidłowe. Ustawa nie zawiera zakazu dokonywania płatności z innych rachunków niż ten, na który wpływa dotacja. Warunek jest jednak taki, że musi to być Państwa rachunek bankowy.

Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dowód zwrotu pieniędzy osobie, która dokonała płatności

Musicie Państwo pamiętać, że w przypadku płatności realizowanej z innego rachunku bankowego, należy udokumentować zwrot tych pieniędzy! Do faktury i dowodu zapłaty podpiąć wówczas należy również dowód zwrotu środków.

Dotacje a ubezpieczenie pracowników, dzieci, budynków

W mojej ocenie wątpliwym wydatkiem są również wydatki na pokrycie kosztów ubezpieczenia. Czy to OC dzieci, nauczycieli, czy też ubezpieczenie budynku. Dlaczego? Chronią one bowiem mienie. Nie jest przecież tak, że przedmioty, nawet te zakupione z dotacji, stanowią własność publiczną. Stanowią one własność organu prowadzącego.

Ubezpieczenie pracowników doliczane do ich wynagrodzenia

Mając na uwadze potrzebę wnoszenia opłaty np. za ubezpieczenie OC pracowników, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest doliczanie tej kwoty do wartości ich wynagrodzenia. Ubezpieczenie to można później opłacać z tego wynagrodzenia, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie