[ Nagranie szkolenia ] Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 31/12/2024 01:00 - 31/12/2024 23:00
Koszt szkolenia: 369 zł

Opis

W związku z dużą liczbą zapytań o kolejny termin szkolenia, udostępniamy Państwu możliwość zakupu dostępu do nagrania webinaru.  Zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3 od 4 listopada 2023! Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska-Kurpios szczegółowo omówią zmiany dotyczące opieki nad dziećmi do lat trzech na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat trzech, które wejdzie w życie 4 listopada 2023. Uczestnicy otrzymają również wzory dokumentów do zastosowania.

Opieka nad dziećmi do lat 3 - nowe regulacje [ fot.shutterstock/veryulissa ]

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Nagranie szkolenia – opieka”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia „Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023” :

 • Podstawa prawna i omówienie nowych przepisów
 • Wzory dokumentów do zastosowania
 • Omówienie nowych zasad wprowadzonych rozporządzeniem z 19 września 2023
 • Regulacje dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3
 1. praca z dzieckiem
 2. bezpieczeństwo dzieci
 3. organizacja pracy, rozwoju i bezpieczeństwa personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna
 4. monitoringu i ewaluacja
 5. współpraca osób sprawujących opiekę z rodzicami
 • Regulacje dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3
 1. rozwój umiejętności motorycznych przez codzienne zabawy ruchowe, wspierające koordynację ruchowo-wzrokową
 2. rozwój umiejętności językowych przez nawiązanie werbalnej interakcji z dziećmi
 3. rozwój umiejętności samoobsługi
 4. rozwój kompetencji poznawczych i sensorycznych
 5. kształtowanie i trening koncentracji i uwagi
 6. rozwój kreatywności dzieci
 • Regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci
 1. procedury zapobiegania wypadkom podczas pobytu dzieci w instytucjach opieki, a także rozprzestrzenianiu się chorób wśród dzieci, personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i dziennych opiekunów
 2. procedury postępowania w razie wypadku dziecka
 3. procedury określające zasady pobytu:
  – w żłobku lub klubie dziecięcym osób innych niż zatrudniony personel, w tym zasady przyprowadzania i odbioru
  dzieci ze żłobka lub klubu dziecięcego
  – u dziennego opiekuna osób innych niż dzienny opiekun, w tym zasady przyprowadzania i odbioru dzieci od dziennego opiekuna
 4. procedury postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców lub osoby sprawujące opiekę w instytucji opieki, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
 • Standardy dotyczące monitoringu i ewaluacji obejmują
 1. wdrożenie procedury obserwacji i monitorowania rozwoju dziecka
 2. analiza satysfakcji rodziców w zakresie usług świadczonych przez instytucję opieki
 3. weryfikacja realizacji celów
 4. ewaluacja pracy osób sprawujących opiekę
 5. samooceny i ewaluacja swojej pracy opiekuna dziennego
 • Omówienie dokumentów obowiązujących zgodnie z nowymi przepisami
 • Plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny
 • Pytania i odpowiedzi
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje