Kancelaria Prawno Ekonomiczna Beata Patoleta

Polityka prywatności i Klauzula informacyjna

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

(„Administrator”)
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Beata Patoleta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 6/27, 00-621 Warszawa,  NIP 876 145 26 88

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z usług świadczonych przez Kancelarię (w szczególności w zakresie udziału w webinariach i innych szkoleniach internetowych, a także procesie korzystania z szeroko pojmowanych usług prawnych) zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:

 • Udział (na podstawie wyrażonej zgody) w webinariach i innych szkoleniach internetowych organizowanych przez Kancelarię, a prowadzonych przez specjalistów z określonej dziedziny;
 • Wykonywanie umów zawieranych przez Kancelarię  z klientami, w tym organizowanie szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią,
 • Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.: realizacja umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Klientów – w przypadku jej zawarcia, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych usług przez Kancelarię , w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię  lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii (np. w ramach Newslettera),
 • realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora,
 • realizacja celów analitycznych, statystycznych, a także zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną lexedu.pl

Podstawa przetwarzania:

 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości udziału w webinariach i innych szkoleniach internetowych 
 • brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych
 • brak możliwości korzystania z e-usług oferowanych przez Kancelarię
 • brak możliwości otrzymywania informacji o działalności Kancelarii

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

Proszę pamiętać, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. Będziemy przetwarzać Państwa dane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z Kancelarią,  przez którąkolwiek ze stron,
 • cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • nastąpi przedawnienie roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Kancelarii lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • jest to niezbędne przez okres wymagany przepisami prawa – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w zakresie e-usług stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CIASTECZKA

Prowadzony przez Kancelarię serwis na którym świadczone są e-usługi, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie Państwo:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W prowadzonym przez Kancelarię serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie zostanie wyłączone wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się przykładowa lista tych podmiotów:

 • biuro księgowo-rachunkowe
 • inne kancelarie prawne
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności 
 • podmiot ułatwiający optymalizację serwisu prowadzonego przez Kancelarię
 • portale społecznościowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

Niezależnie od powyższego Państwa dane mogą być przekazane organom państwowym i samorządowym, zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu świadczenia usługi, należytym nadawaniu uprawnień i tytułów, oraz organom takim jak: Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, a także organom wymiaru sprawiedliwości. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcecie zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Proszę napisać na adres e-mail: lexedu@lexedu.pl