[ZAKOŃCZONE] Poradnik dyrektora placówki – umowy z rodzicami [WZÓR], wypadek, podawanie leków

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska Kurpios
Data: 15/05/2024 16:00
Koszt szkolenia: 615 zł

Opis

Nasze najbliższe szkolenia >>>

Zapraszamy na webinar, w trakcie którego mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska-Kurpios opowiedzą m.in. o tym jak poprawnie skonstruować umowę z rodzicami, by uniknąć ewentualnych problemów np. z podniesieniem czesnego w placówce? Dowiecie się Państwo również jakie zapisy w umowach są niedozwolone i zwracają uwagę UOKiK? Poza tym prelegentki omówią również kwestie odbioru dziecka z placówki oświatowej oraz te związane z ewentualnym konfliktem rodzicielskim, podawaniem dziecku leków w placówce, a także zasady postępowania w sytuacji, gdy w placówce zdarzy się wypadek. Wzór umowy i wzór aneksu zostaną przekazane uczestnikom szkolenia.

Poradnik dyrektora placówki - szkolenie

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Szkolenie 15.05.2024”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia: „Poradnik dyrektora placówki – umowy z rodzicami [WZÓR], wypadek, podawanie leków”

Umowa placówki z rodzicami dziecka – zapisy, zasady, wzór

 • WZÓR umowy z rodzicami dziecka
 • WZÓR aneksu do umowy z rodzicami dziecka
 • aktualizacja umowy na rok szkolny 2024/2025
 • jak dokonać zmiany w zakresie wysokości czesnego/opłat dodatkowych?
 • klauzule niedozwolone w kontekście stanowiska (UOKiK) Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
 • kto jest stroną umów z rodzicami
 • zasady konstruowania umów w placówkach oświatowych
 • istotne zapisy w umowach z rodzicami
 • czas trwania umowy z rodzicami
 • obowiązek zapłaty czesnego a nieobecność dziecka w żłobku/placówce  w okresie wakacji i ferii

Upoważnienie do odbioru dziecka

 • WZÓR upoważnienia do odbioru dziecka
 • kiedy MOŻNA odmówić wydania dziecka
 • kiedy TRZEBA odmówić wydania dziecka
 • zasady składania upoważnień do odbioru dziecka

Konflikt rodziców a dobro dziecka

 • postępowanie w razie konfliktu rodziców
 • zasady, którymi powinna kierować się placówka
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wypadek w placówce – zasady postępowania, obowiązki

 • procedura postępowania po wypadku w placówce – KROK PO KROKU
 • komisja powypadkowa – zasady, regulacje prawne
 • protokół powypadkowy – elementy, terminy
 • odpowiedzialność cywilna – podstawa prawna
 • odpowiedzialność karna
 • istotne zapisy prawne

Choroba dziecka a obecność w placówce

 • zasady postępowania – podstawa prawna
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Podawanie dziecku leków w placówce

 • obowiązki rodzica — informacja o stanie zdrowia ucznia
 • czy opiekun musi się zgodzić na podawanie dziecku leków?
 • odpowiedzialność opiekuna, dyrektora za podawanie dziecku leków
 • kto może podawać dzieciom leki w żłobku lub innej jednostce opiekuńczej
 • procedura KROK PO KROKU
Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje