Stała obsługa prawna szkół, przedszkoli, żłobków

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu i energii wymaga prowadzenie szkoły, przedszkola lub innych jednostek oświatowych. Często na przeszkodzie stają zagmatwane lub zmieniające się przepisy prawa. Zawiłości te potrafią dodatkowo skomplikować i tak wymagające ciągłego skupienia codzienne zadania. Konieczność zajęcia się dodatkowo kwestiami prawnymi może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez Państwa działalność. Stała współpraca w zakresie prawnej obsługi i ciągłe prawne wsparcie dla placówek oświatowych, może zdjąć z Państwa barków ten dodatkowy ciężar.
– Mecenas Beata Patoleta, specjalista prawa oświatowego, prawnik od przedszkoli

Informacje na temat oferty stałego wsparcia prawnego dla szkół, przedszkoli i żłobków

Telefon: +48 22 633 06 10
Mail: lexedu@lexedu.pl

Analizujemy zmiany prawa i uczymy się na realnych przypadkach

W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta na bieżąco śledzimy i analizujemy wszystkie zmiany w przepisach — to nasza praca! Dodatkowo też, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z naszymi klientami i codziennie pomagamy im rozwiązywać rozmaite problemy prawne, dzięki czemu stale uczymy się i zyskujemy nieocenione doświadczenie. Pozwala nam to dostarczać naszym Klientom niezbędnych informacji i pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Współpraca na zasadzie stałego wsparcia prawnego to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji we wszystkich kwestiach związanych z prawnymi aspektami działalności placówek oświatowych.

Szkoła, przedszkole – stała obsługa prawna finansowana dotacją oświatową

Stała współpraca prawna wpisuje się w zakres realizacji zadań bieżących placówki oświatowej. Jest to bowiem pomoc, często niezbędna, w zapewnieniu ciągłości działania szkoły lub przedszkola. W związku z tym możecie Państwo finansować ją ze środków pozyskanych w ramach dotacji oświatowej.

Prawne wsparcie dla szkoły, przedszkola lub innej jednostki oświatowej

W ramach stałej współpracy świadczymy zarówno bieżące wsparcie w zakresie interpretacji przepisów, jak i kompleksową obsługę prawną. Oferujemy także wsparcie merytoryczne w kwestiach związanych z działalnością placówki. Naszym Klientom pomagamy m.in. w kontaktach z urzędami i instytucjami, opracowaniu statutów placówek i wzorów umów z rodzicami i kontrahentami, dochodzeniu swoich praw w kwestiach spornych zarówno z instytucjami państwowymi, jak i osobami prywatnymi.

Prawo oświatowe, rodzinne, administracyjne …

Szeroki wachlarz obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta gwarantuje naszym Klientom profesjonalne doradztwo i pomoc prawną na wielu polach, nie tylko ściśle związanych z prawem oświatowym. Zakres świadczonego wsparcia prawnego uzależniony jest od uzgodnień, opartych przede wszystkim na indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach Klienta kancelarii.

Zakres doradztwa prawnego dla szkół i przedszkoli:

  • Udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie prowadzonej działalności oświatowej w ustalonym miesięcznym wymiarze czasu
  • Wydawanie opinii prawnych
  • Konsultowanie projektów pism w zakresie prowadzonej działalności oświatowej
  • Opiniowanie projektów umów zawieranych przez jednostki oświatowe
  • Analizowanie dokumentacji finansowej i księgowej jednostki oświatowej
  • Doradztwo przy tworzeniu dokumentacji organizacyjnej i statutowej placówki
  • Pomoc w rozliczaniu dotacji oświatowej

Prowadzisz szkołę lub przedszkole i potrzebujesz pomocy prawnej?

Dokładne warunki współpracy, w tym zakres stałego wsparcia prawnego, określa umowa zawierana z Kancelarią: lexedu@lexedu.pl