[ Nagranie dostępne od 24 stycznia 2024 ] Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych. Wzór dokumentu

Informacje

Lokalizacja: Dostęp do nagrania
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta mec. Julia Malinowska-Kurpios
Data: 31/12/2024 01:00 - 31/12/2024 00:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Dostępne od 24 stycznia 2024. Link do nagrania szkolenia oraz wzór dokumentu wysyłamy Państwu po dokonaniu płatności.
W związku z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony małoletnich, które mają obowiązywać od 15 lutego 2024, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie poświęcone Standardom Ochrony Małoletnich. Wzory standardów. Czym są standardy i polityka ochrony małoletnich? Kto i kiedy musi je wprowadzić i jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do wytycznych? Jakie zmiany w ustawie z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wprowadza ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw i jakie nowe obowiązki zostały nałożone na organy prowadzące i dyrektorów placówek oświatowych?

Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Zapisy przez e-mail – płatność przelewem:

Jeśli nie możesz opłacić szkolenia za pośrednictwem płatności online, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl z dopiskiem „Nagranie Standardy ochrony”. W wiadomości prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska uczestnika
– adresu e-mail na który wyślemy link z dostępem do szkolenia
– numer telefonu kontaktowego
– numeru NIP

Zakres szkolenia „Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych”:

 • Wzór standardów ochrony małoletnich

 • Ochrona małoletnich przed przemocą i molestowaniem

  – podstawa prawna
  – zasady

 • Definicja krzywdzenia dziecka w świetle przepisów prawa

  – jak rozpoznać krzywdzenie

 • Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

  – podstawa prawna
  – obowiązek ustanowienia standardów ochrony dzieci w placówkach
  – czym są standardy ochrony małoletnich
  – jakie są elementy składowe standardów ochrony małoletnich?
  – stosowanie

 •  Kto i od kiedy musi wprowadzić standardy pieki małoletnich

  – podstawa prawna
  – zasady wprowadzania standardów

 • Nowe obowiązki jednostek oświatowych po nowelizacji przepisów

  – podstawa prawna
  – zadania dyrektora i organu prowadzącego

 • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

  – opracowanie polityki
  – wdrożenie polityki
  – procedury zgłaszania podejrzeń oraz interwencji – ustalenie kto, gdzie, kiedy podejmie określone działania
  – zasady bezpiecznych relacji personel szkoły lub placówki – dziecko
  – upowszechnienie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 • Osoba odpowiedzialna za realizację polityki ochrony dzieci

  – podstawa prawna
  – obowiązki
  – uprawnienia

 • Weryfikacja pracowników pod kątem niekaralności

  – podstawa prawna
  – zasady weryfikacji

 • Interwencja prawna w celu ochrony dziecka

  – podstawa prawna
  – procedury interwencyjne
  – zasady

 • Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów placówce oświatowej?

  – podstawa prawna
  – odpowiedzialność

 • Dokumentacja niezbędna przy wprowadzeniu standardów ochrony małoletnich

  – zarządzenia dyrektora
  – polityka ochrony małoletnich
  – dokumentowanie monitorowania działania standardów
  – dokumenty dla pracowników
  – dokumenty dla dzieci i rodziców

 • Kontrola wprowadzenia standardów w placówkach oświatowych

  – monitoring
  – dokumentacja
  – kontrola wewnętrzna
  – kontrola zewnętrzna

 • Kary związane z ochroną małoletnich

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje