Program Aktywny Maluch 2022-2029 – terminy, zasady, warunki

Informacje

Lokalizacja: online
Wykładowcy: mec. Beata Patoleta i mec. Julia Malinowska Kurpios
Data: 21/05/2024 16:00
Koszt szkolenia: 492 zł

Opis

Jakie zmiany zaszły w programie Maluch Plus? Zapraszamy na szkolenie poświęcone programowi Aktywny Maluch 2022-2029. Jest to rządowy program, który ma za zadanie wspierać rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios, opowiedzą o zasadach, na których opiera się dofinansowanie, terminach i warunkach otrzymania środków z programu i obowiązkach, które spoczywają na beneficjentach programu. Do kiedy i jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029?

Zapisy przez e-mail:

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o mail na adres lexedu@lexedu.pl.
Tytuł maila “Szkolenie 21.05.2024”.
W wiadomości prosimy o podanie poniższych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem
– NIP
– numer telefonu kontaktowego

Zakres szkolenia:

Zmiany w programie Maluch Plus/Aktywny Maluch 2022-2029

Zmiany w zakresie – tytułu prawnego do lokalu

 • Tytuł prawny do lokalu – przepisy
 • Kiedy wnioskodawca musi dysponować tytułem prawnym?

Daty wpisu liczby tworzonych miejsc do rejestru

 • Zasady regulujące termin wpisu do rejestru względem tworzonych miejsc w placówce

Podstawowe informacje o programie Aktywny Maluch 2022-2029

 • Wysokość dofinansowania i przeznaczenie środków w programie Aktywny Maluch 2022-2029
 • Nabór wniosków w programie Aktywny Maluch 2022-2029
 • Terminy składania wniosków w programie Aktywny Maluch 2022-2029
 • Algorytm podziału środków w programie
 • Kolejność przyznawania środków
 • Wieloletni plan rozliczania środków z programu
 • Źródła finansowania programu — KPOFERS
 • Program długofalowy na lata 2022-2029
 • Terminy realizacji programu dla gminy i innych podmiotów
 • Obowiązki beneficjentów programu Aktywny Maluch 2022-2029 – FERSKPO

Środki z programu Maluch Plus a rozszerzenie obecnej działalności

 • Stworzenie oddziału żłobkowego w ramach aktualnej placówki
 • Rozszerzenie działalności obecnej jednostki

Składanie wniosków w ramach programu Maluch Plus

 • Składanie wniosków przez gminy
 • Składanie wniosków przez pozostałe podmioty
 • Wzory wypełnionych wniosków

Kto i gdzie może wnioskować o środki z programu Maluch Plus

 • Algorytm i zasady przyznawania środków z programu
 • Kto może wnioskować o środki z programu Aktywny Maluch 2022-2029?
 • Kolejność przyznawania środków z Aktywny Maluch 2022-2029
  – gminy
  i jednostki samorządu terytorialnego
  – instytucje
  publiczne
  – osoby
  fizyczne,
  – osoby prawne
  – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • Gdzie należy składać wnioski w programie Aktywny Maluch 2022-2029?
 • W jakiej formie składamy wnioski o dofinansowanie?
 • Składanie wniosku przez pełnomocnika – wymogi

Przeznaczenie środków z Aktywny Maluch 2022-2029

 • Na co można przeznaczyć środki z programu Aktywny Maluch 2022-2029?
 • Środki z KPO – przeznaczenie, katalog wydatków
 • Środki z FERS – przeznaczenie, katalog wydatków
 • Składanie wniosków przez podmioty inne niż jst
 • Czy można składać wniosek mimo złożenia wniosku przez gminę?
 • Tworzenie nowych miejsc opieki
 • Zwiększenie liczby miejsc opieki w istniejącej instytucji

Co powinien zawierać wniosek w programie Aktywny Maluch 2022-2029?

 • Czy we wniosku wskazujemy kwotę
 • Planowana liczba miejsc opieki
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 • Dokument potwierdzający pełnomocnictwo

Korekta wniosku o wsparcie z programu Aktywny Maluch 2022-2029

 • Czy można składać korektę do wniosku?
 • Kto może składać korektę?
 • Metoda składania korekty do wniosku
 • Terminy składania korekty wniosków

Warunki otrzymania dofinansowania Aktywny Maluch 2022-2029 dla podmiotów innych niż jst

 • Umowa ws. przekazania dofinansowania na tworzenie miejsc opieki
 • Umowa ws. przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki
 • Zabezpieczenie wykonania umowy w programie Aktywny Maluch 2022-2029
 • Limit miesięcznej opłaty
 • Obniżenia miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki
 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki przez okres 36 miesięcy
 • Weryfikowanie obniżenia opłaty
 • Wymogi co do tworzonych miejsc opieki
 • Obowiązek utrzymania miejsc opieki przez 36 miesięcy

Dokumentowanie i kontrola wykorzystania środków z programu

 • Prowadzenie ewidencji środków z programu Maluch Plus
 • Dokumentowanie tworzenia miejsc opieki
 • Dokumentowanie dofinansowania do funkcjonowania
 • Odrębne rachunki dla środków z programu – KPOFERS
 • Konieczność zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z umowy
 • Zwrot całości lub części dofinansowania w przypadku uchybienia założeniom programu

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na szkolenie

  ładuje