Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a dotacja oświatowa

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a dotacje szkolne i przedszkolne
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a dotacje szkolne i przedszkolne [ fto.shutterstock/Elnur ]

Czy środki przeznaczane na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) można finansować pieniędzmi z dotacji przedszkolnej lub szkolnej? Zobacz co, na ten temat, mówi mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego. Sprawdź kto i kiedy może otrzymać środki z FGŚP?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą?

Kontrowersjom wokół rozliczania FGŚP ze środków z dotacji oświatowych „winny” jest artykuł 170 ustawy Prawo oświatowe. Mówi on, że prowadzenie działalności oświatowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. To nie jest tak, że prowadząc działalność oświatową, na podstawie treści artykułu 170, nie podlegamy ani ustawom o rachunkowości, ani ustawom o ubezpieczeniach społecznych… czyli taka wolna amerykanka. No nie! – mówi mecenas Beata Patoleta

Art. 170. Prawo oświatowe [Prowadzenie działalności oświatowej]
1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie ochronnym. Regulacje prawne

Osoba prowadząca działalność oświatową traktowana jak przedsiębiorca

Do ustawy, już jakiś czas temu, jeszcze przed 2010 rokiem wprowadzone zostały przepisy, które mówią: „To prawda, nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale… na potrzeby ustaw rachunkowych, ustaw dot. ubezpieczeń społecznych itp. traktowany jesteś jak przedsiębiorca”.

Nie ma wolnego wyboru? Można sfinansować dotacją oświatową

Skoro osoba prowadząca działalność oświatową traktowana jest jak przedsiębiorca, to te wszystkie obowiązki, które są związane z FGŚP również leżą po Państwa stronie. To nie jest więc taka sytuacja, w której macie Państwo wolny wybór. Jeśli zaś nie macie wolnego wyboru, to znaczy, że możecie to sfinansować dotacją. Jest to, w jakimś sensie, składowa wynagrodzenia!

Skoro organ traktowany jest jak przedsiębiorca, może odliczać koszty FGŚP

Artykuł 170 nie przesądza o braku podstaw do uiszczania składek. Przepis ma znaczenie dla statusu organu prowadzącego, ale na gruncie przepisów oświatowych. W innych obszarach natomiast podmiot prowadzący jednostkę oświatową może być uznawany za przedsiębiorcę. Dlatego też dla organów podatkowych osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność oświatową jest traktowana jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. Właśnie dlatego ten argument, stosowany przez organy dotujące, odpada.

Pracownik, czy pracodawca – kto decyduje o terminie urlopu?

Komu i kiedy FGŚP wypłaci środki?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach swojego działania gwarantuje ochronę następujących roszczeń pracowniczych

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń są:

  • pracownicy niewypłacalnego pracodawcy
  • byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy
  • członkowie rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, uprawnieni do renty rodzinnej
  • osoby, które wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne (bez odsetek) z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby (płatnego ze środków pracodawcy, tj. zgodnie z Kodeksem Pracy za pierwsze 33 choroby w roku kalendarzowym, a dla osób, które ukończyły 50 lat – za pierwsze 14 dni choroby)
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  • dodatku wyrównawczego

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie