Zmiana wysokości czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku a treść umowy z rodzicami

Podniesienie czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku
Podniesienie czesnego w szkole, przedszkolu, żłobku

Zbliżają się wakacje, część uczniów kończy edukację w placówkach, a koszty utrzymania nieustannie rosną. Stajecie Państwo, coraz częściej, w obliczu konieczności zmiany wysokości opłat w jednostce oświatowej. Jak możliwość podniesienia czesnego powiązana jest z treścią umów z rodzicami? Wyjaśnia mec. Beata Patoleta – specjalista ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Podniesienie czesnego – po pierwsze analiza treści umowy z rodzicami

Podstawą do wprowadzania zmian wysokości opłaty w jednostce oświatowej, jest uważna analiza treści umowy, którą podpisujecie Państwo z rodzicami. Czasami zdarza się, że znajdują się w nich zapisy dotyczące warunków wprowadzania zmian w umowie.

Rodzic nie musi zgodzić się na proponowaną zmianę

Proszę pamiętać, że w przypadku proponowanych przez Państwa zmian, rodzice nie muszą się na nie zgadzać. To jest troszkę tak, jak ze zmianami umów, które są Państwu wysyłane np. przez dostawców mediów. Zwróćcie Państwo uwagę, że każdorazowo przy zmianie np. wysokości ceny, czy innych warunków umowy, zawsze przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia tej umowy! Podobnie jest z umowami, które Państwo zawieracie z rodzicami.

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Czy rodzice występują w charakterze konsumenta?

Zagadnienie odnoszące się do tego, czy rodzice w stosunkach z jednostkami oświatowymi występują w charakterze konsumenta, czy też nie, to temat rzeka. Opowiadałam Państwu o tym, przy okazji jednego z naszych spotkań. W sytuacji w której stroną umowy jest przedszkole reprezentowane przez dyrektora, a osoba prowadząca nie ma wpisu do ewidencji, sądy, w tym np. sąd okręgowy w Olsztynie uznają, że osoba prowadząca przedszkole nie występuje w roli przedsiębiorcy. UOKIK prezentuje w tym zakresie odmienne stanowisko. Tu istotny będzie, między innymi, fakt, czy macie Państwo wpis do rejestru przedsiębiorców, czy też nie.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Przygotowanie rodziców na zmianę czesnego i możliwość wypowiedzenia umowy

Dlatego zalecam odpowiednio wcześniej przygotować rodziców na fakt podniesienia czesnego. Bardzo dobrą praktyką jest dokładne wyjaśnienie powodów zmiany wysokości opaty. Pamiętajcie Państwo, że rodzicom, którzy nie zgadzają się na zmianę warunków umowy, przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w zastrzeżonym w umowie terminie. Warto też rodziców poinformować o tej możliwości.

Terminy i warunki zawarte w umowie są wiążące dla obu stron

Zazwyczaj, w umowach z rodzicami, termin wypowiedzenia określacie Państwo na 30 dni. Są to umowy pisemne i zazwyczaj zawierają one również zapis, że każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej. W związku z tym informacja o zmianie warunków umowy musi być formalnie przekazana rodzicom w formie pisemnej.

Niezgodne z ustawą zapisy w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych

Aneks do umowy zmieniający jej zapisy

Najprostszą formą wprowadzenia zmiany w umowie, wydaje się sporządzenie aneksu do umowy ze wskazaniem, że zmienia się konkretny paragraf, ustęp, punkt umowy, jego brzmienie było takie…, a będzie takie od dnia … . Wraz z informacją, że w przypadku niewyrażenia zgody na zmianę treści umowy, zleceniodawcy przysługuje prawo jej wypowiedzenia zgodnie z terminem wypowiedzenia wskazanym w umowie np. 30 dni.

Zmiana umowy w terminie umożliwiającym wypowiedzenie

Proszę pamiętać, aby zmiana wysokości czesnego wprowadzona została w takim terminie, aby umożliwić rodzicowi jej wypowiedzenie. Jeśli zatem w Państwa umowie ten termin wynosi 30 dni, często ze skutkiem na koniec miesiąca, a zmian dokonać chcecie Państwo od września, to najlepiej poinformować rodziców najpóźniej do końca czerwca. Tak, aby mógł w lipcu złożyć wypowiedzenie, w sierpniu pozostawać w okresie wypowiedzenia, a umowa zostanie zakończona ostatniego dnia sierpnia. Wówczas zmiana wysokości czesnego może zostać wprowadzona od września.

Zasada pisemności i informacja o terminie i przyczynach zmian

Reasumując, Pamiętajcie Państwo o zachowaniu zasady pisemności i w tej formie poinformowaniu rodziców o przyczynie wzrostu opłat, terminie, od którego wzrastają z zapewnieniem możliwości wypowiedzenia umowy.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie