Oświatowe placówki publiczne i niepubliczne — czym się różnią

Publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe - różnice [fot. shutterstock/Lopolo]
Publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe – różnice [fot. shutterstock/Lopolo]

Czym różnią się od siebie publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe? Jakie są podstawy prawne ich działania i kto może je prowadzić? Nasza Kancelaria, definiując jednostki oświatowe według organu prowadzącego, dzieli je na samorządowe oraz niesamorządowe. Dokonanie rozróżnienia według definicji publiczne oraz niepubliczne nie jest precyzyjne, albowiem pomija fakt, że jednostki oświatowe publiczne mogą być prowadzone także przez podmioty tzw. sektora prywatnego, a zatem inne osoby prawne, niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Samorządy mogą zakładać i prowadzić placówki publiczne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa oświatowego Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Co istotne, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. De facto zatem inne osoby prawne oraz osoby fizyczne mają większą swobodę w wyborze rodzaju jednostki, którą zamierzają prowadzić.

Wynagrodzenie chorobowe, badania okresowe i szkolenia BHP finansowane dotacją oświatową

Rejestracja publicznej i niepublicznej placówki oświatowej

Pierwsza różnica, jaka związana jest z placówkami publicznymi i niepublicznymi to sposób ich rejestracji. Jednostki niepubliczne rejestrowane są po spełnieniu przez organ prowadzący warunków ustawowych oraz po złożeniu wniosku, a organ dokonując wpisu do ewidencji, nie wydaje żadnej decyzji. Założenie placówki publicznej uzależnione jest od wydania przez organ rejestrujący decyzji administracyjnej, której podstawą wydania są nie tylko te same warunki, jakie leżą u podstaw dokonania wpisu placówki niepublicznej, lecz również przesłanki o charakterze ocennym, których spełnienie, bądź nie podlega rozstrzygnięciu organu rejestrującego.

Dotacje oświatowe placówka publiczna i niepubliczna

Z punktu widzenia dotacji oświatowych placówki publiczne oraz placówki niepubliczne możemy rozróżnić dwoma kryteriami:

Placówki publiczne i niepubliczne przepisy

W zakresie prowadzonej działalności placówki niepubliczne mają większą swobodę względem placówek publicznych, które niezależnie od tego, czy prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego, czy też inne osoby prawne lub osoby fizyczne zobowiązane są do stosowania szeregu regulacji przewidzianych dla tych jednostek. Szkoły i przedszkola niepubliczne stosują natomiast tylko te przepisy ustaw lub rozporządzeń przewidzianych dla placówek publicznych, na które wprost wskazuje ustawa.

Zaskarżenie czynności organu administracyjnego do WSA — terminy, procedura

Różnice w przepisach jednostki publiczne i niepubliczne

W tym miejscu można wspomnieć o przepisach odnoszących się do oceniania uczniów, które miały przełożenie na dość burzliwą w ostatnim czasie dyskusję związaną z zadaniami domowymi. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ma swoje pełne zastosowanie wobec wszystkich jednostek publicznych, prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty prawne. W odniesieniu do szkół niepublicznych ustawodawca nie przyjął obowiązku pełnego stosowania przepisów tego rozporządzenia, lecz w art. 14 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowego nakazał w szkołach niepublicznych stosowanie zasad klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów przyjętych dla szkół publicznych. Ustawodawca nie wskazał, aby zasady oceniania dotyczące jednostek publicznych odnosiły się do szkół niepublicznych. Jest to jeden z dość ważnych przykładów większej swobody jednostek niepublicznych w zakresie pedagogicznej sfery ich działalności.

Warunki lokalowe, sanepid i straż pożarna

Zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne, muszą spełnić również szereg wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych. O szczegółach piszemy szerzej w artykule: Lokal na przedszkole — jakie wymagania musi spełniać?

Wybór formy prowadzenia działalności oświatowej

Ostateczny wybór formy Państwa działalności uzależniony jest oczywiście od indywidualnych czynników, które każdorazowo należy oceniać przed podjęciem decyzji, czy podjąć się prowadzenia placówki publicznej, czy też niepublicznej. Chętnie pomożemy Państwu w tych kwestiach i doradzimy jaka forma jest dla Was odpowiednia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie