Zaskarżenie czynności organu administracyjnego do WSA — terminy, procedura

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [fot.shutterstock/AndreyPopov]

W codziennej pracy placówki oświatowej czy to szkoły, czy przedszkola, macie Państwo do czynienia z wieloma, różnorakimi kontrolami. Może to być kontrola sanepidu, z kuratorium, ze straży pożarnej, może to być wreszcie także kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej. Kontrole takie, to „czynności” organu administracyjnego, z którymi możecie się Państwo nie zgodzić. Swój sprzeciw możecie Państwo wyrazić w formie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O zaskarżaniu czynności organów administracyjnych do WSA opowiedziała mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy można zaskarżyć czynność organu do WSA

Jeżeli organy administracji publicznej podejmują wobec Państwa czynność, z którą się Państwo nie zgadzacie, możecie zaskarżyć te działania. Takim przykładem może być np. niedawna sytuacja jednego z naszych klientów, z którymi współpracujemy w ramach stałej obsługi prawnej. W jego przypadku organ samorządowy wysłał na kontrolę pobrania i wydatkowania dotacji oświatowych osobę, która nie jest urzędnikiem — pracownikiem urzędu, czyli, między innymi, nie złożyła przyrzeczenia. To jeden z wielu przykładów czynności, z którą możecie się Państwo nie zgodzić i zaskarżyć ją do WSA.

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych 2024 – kiedy nastąpi?

Termin zaskarżenia czynności organu administracyjnego

Możliwość złożenia takiej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oznacza, że nie pozostajecie Państwo bezbronni w starciu z organami administracji państwowej. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z jakimiś działaniami urzędu i uważacie, że są one dokonywanie nieprawidłowo, możecie je zaskarżyć w odpowiednim miejscowo WSA. Macie Państwo na to 30 dni od daty dokonania tej czynności!

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych — skarga do WSA

Obawiam się, że części z Państwa może się ta informacja przydać teraz, przy aktualizacji kwoty dotacji oświatowych w Państwa gminach. Jeśli otrzymacie Państwo informację o zaktualizowanej kwocie dotacji lub otrzymacie nową kwotę na konto i okaże się, że zaktualizowana kwota dotacji nie będzie, Państwa zdaniem, odzwierciedlać realnych wartości w Państwa gminie, możecie Państwo zaskarżyć także i tę czynność organu. Pamiętajcie Państwo jednak o terminie 30 dni na złożenie skargi, bo jest on dla Państwa wiążący! Jeśli sąd odrzuci Państwa skargę z uwagi na przekroczenie terminu, to przywrócenie jej jest praktycznie niemożliwe.

Dodatkowe dni wolne w przedszkolach niepublicznych — podstawa prawna i realizacja

Nieprzekazanie dotacji oświatowej — skarga na czynność organu

Czekamy również na uprawomocnienie wyroku w kwestii skargi złożonej w imieniu innego naszego klienta skarżącego działania organu dotującego. W tym przypadku jest to kwestia nieprzekazania dotacji jednostce oświatowej. Tutaj też złożyliśmy skargę w terminie 30 dni od daty odmowy wypłacenia dotacji przez organ dotujący. Prezydent pewnego miasta miał taką koncepcję, żeby szkole naszego klienta dotacji, z różnych względów, nie wypłacić. Mimo iż szkoła spełniła warunki wynikające z przepisów, jednostka samorządu terytorialnego zdecydowała się na niewypłacenie jej dotacji. WSA uwzględnił zasadność złożonej przez nas skargi i teraz czekamy na uprawomocnienie się decyzji, a klientowi będzie wówczas przysługiwała dotacja za cały rok 2023 wraz z odsetkami!

Dni wolne od zajęć w szkołach niesamorządowych — zasady ustalania i ogłaszania

Skarga w trakcie czynności, niekoniecznie po jej zakończeniu

Pamiętajcie też Państwo, że gdy macie w jednostce oświatowej np. kontrolę z kuratorium oświaty i widzicie, że czynności, które są dokonywane w Państwa placówce, nie do końca są przeprowadzane prawidłowo, to nie trzeba czekać na protokół kontroli, ale można zaskarżyć samą czynność w trakcie jej trwania. Ponieważ czym innym są konsekwencje kontroli, a czym innym określona czynność.

Wsparcie prawne i pomoc ze skargą do WSA

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące ewentualnej skargi do WSA na czynności organów administracyjnych lub macie pytania i wątpliwości w innych kwestiach prawnych zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią lexedu@lexdeu.pl

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie