Godzinowy wymiar zajęć i realizacja podstawy programowej w punktach przedszkolnych

Godzinowy, dzienny wymiar zajęć w punktach przedszkolnych [fot.shutterstock/maroke]
Godzinowy, dzienny wymiar zajęć w punktach przedszkolnych [fot.shutterstock/maroke]

Jakie są minimalne wymagania dotyczące realizacji podstawy programowej i minimalny, dzienny wymiar zajęć w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego — punktach przedszkolnych? Czy organ prowadzący ma w ich przypadku swobodę w ustalaniu wymiaru realizacji podstawy programowej? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Realizacja podstawy programowej w przedszkolach niesamorządowych

Po lekturze naszego artykułu poświęconego możliwościom ustanawiania dodatkowych dni wolnych w szkołach i przedszkolach, część z Państwa zgłosiła się do nas z pytaniami dotyczącymi obowiązku realizacji podstawy programowej w różnych placówkach oświatowych.  Podstawę programową muszą zrealizować wszystkie jednostki oświatowe, w tym jednostki niesamorządowe. Przedszkola niepubliczne, zgodnie z zapisami artykułu 13 punkt 6 ustawy Prawo oświatowe, zobowiązane są do realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

Oświatowe placówki publiczne i niepubliczne — czym się różnią

Podstawa programowa i godzinowy wymiar zajęć w punktach przedszkolnych

Podobną wątpliwość zgłosiła jedna z Pań w kwestii punktów przedszkolnych: Czy niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego — punkty przedszkolne mają pewnego rodzaju dowolność i mogą realizować podstawę programową w mniejszym wymiarze niż 5 godzin dziennie – 25 godzin tygodniowo”. Tak jak wspomnieliśmy na początku realizacja podstawy programowej dotyczy wszystkich placówek oświatowych. Jeśli chodzi o minimalny dzienny wymiar zajęć, to w przypadku punktów przedszkolnych rozporządzenie wskazuje, że zajęcia prowadzone są w grupach od 3 do 25 dzieci i właśnie na tej podstawie rozporządzenie dotyczące innych form wychowania przedszkolnego reguluje minimalny wymiar godzin dla tych placówek.

§ 8. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
1) w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 12 godzin
2) w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci – 16 godzin
3) w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci – 20 godzin
4) w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci – 25 godzin

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie