Wzrost subwencji i limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych w 2024

Wynagrodzenie w placówkach oświatowych
Limit wynagrodzenia w szkole, przedszkolu w 2024 roku [ fot.shutterstock/TeroVesalainen ]

Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2024, w tym roku wzrośnie subwencja oświatowa oraz, co za tym idzie, limity wynagrodzeń dla pracowników i dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Średnie roczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2024 roku wyniesie 9523,88 zł brutto, a kwota bazowa 5176,02 zł. Sprawdź, jak zmieni się, finansowany z dotacji oświatowych, limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika w placówkach oświatowych niesamorządowych i publicznych w 2024 roku. Zobacz jak obliczyć ten limit na podstawie kwoty bazowej ustalanej w budżecie na dany rok kalendarzowy i ile może w tym roku zarobić dyrektor lub pracownik szkoły.

 

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Komunikat MEN dotyczący podwyżek dla nauczycieli w 2024

Już wcześniej MEN informowało o podwyżkach dla nauczycieli w 2024 roku. Jednak na 100% potwierdzenie tych zapowiedzi musieliśmy poczekać na ustawę budżetową na ten rok.  W swoim komunikacie ministerstwo informowało, że w przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł i wyniesie 7453,47 zł brutto. Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe, co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6354,57 zł brutto. Podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Kwalifikacje dyrektora niesamorządowej placówki oświatowej – publicznej lub niepublicznej

Wzrost limitu wynagrodzenia dyrektora placówki oświatowej w 2024

W związku z podwyżkami dla nauczycieli, w 2024 roku wzrośnie również limit wynagrodzenia finansowanego z dotacji. Na podstawie informacji zawartych w ustawie budżetowej dotyczących kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli możemy obliczyć limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika publicznych i niesamorządowych jednostek oświatowych, jaki będzie obowiązywał w 2024 roku oraz wysokość stawki godzinowej brutto w placówkach oświatowych  tym roku.

MEN: W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto

Limit wynagrodzenia z dotacji w placówkach niesamorządowych 2024

W związku z tym, że w jednostkach niepublicznych limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych to 150% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Na podstawie komunikatu MEN możemy uznać, że limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, pracownika placówek niesamorządowych wyniesie w roku 2024: 171 429,84 pln.

Limit wynagrodzenia dla niesamorządowej szkoły, przedszkola : 9523,88 x 150% x 12 miesięcy = 171 429,84 zł

Obliczanie limitu wynagrodzenia dyrektora w niepublicznej jednostce oświatowej

1) kwota bazowa – 5.176,02 zł
2) wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 5.176,02 x 184% = 9.523,88 zł
3) roczny limit wynagrodzenia w niepublicznej szkole, przedszkolu – 9.523,88 zł x 150% x 12 miesięcy = 171.429,84 zł

3% czy 8,5% podatku od wynagrodzenia dyrektora, będącego organem prowadzącym?

Limit wynagrodzenia z dotacji w placówkach publicznych 2024

W przypadku placówek publicznych limit ten stanowi 250% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego co w sumie w roku 2024 da kwotę 285 716,4 rocznego limitu wynagrodzenia.

Limit wynagrodzenia dla publicznej szkoły, przedszkola : 9523,88 x 250% x 12 miesięcy = 285 716,4 zł

Obliczanie limitu wynagrodzenia dyrektora w publicznej jednostce oświatowej

1) kwota bazowa – 5.176,02 zł
2) wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 5.176,02 x 184% = 9.523,88 zł
3) roczny limit wynagrodzenia w publicznej szkole, przedszkolu – 9.523,88 x 250% x 12 miesięcy = 285.716,40 zł

Wyższa stawka godzinowa w niesamorządowych placówkach oświatowych w 2024

W związku ze zwiększeniem się rocznego limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych, zmianie uległa również stawka wynagrodzenia godzinowego jakie można finansować dotacją. Kwota brutto stawki godzinowej w 2024 roku wynosi w placówkach niepublicznych 85,37 złotych.

Wyższa stawka godzinowa w publicznych placówkach oświatowych w 2024

Wyższy limit wynagrodzenia dla dyrektorów i pracowników publicznych placówek oświatowych wpływa również na wysokość stawki godzinowej w tych jednostkach. Kwota brutto stawki godzinowej w jednostkach prowadzonych przez samorządy wyniesie w 2024 roku – 142,3 złote.

Rekordowy wzrost subwencji oświatowej w 2024 roku

Według wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer w 2024 subwencja oświatowa zwiększy się o rekordowe 23,4 miliarda złotych.

To jest najwyższa podwyżka od 30 lat, jaka kiedykolwiek była… przez 8 lat rządów PiS subwencja zwiększyła się o 24,5 mld zł, a teraz w ciągu roku zwiększy się o 23,4 mld. zł – powiedziała w Polsat News wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie