3% czy 8,5% podatku od wynagrodzenia dyrektora, będącego organem prowadzącym?

Ryczałt od wynagrodzenia dyrektora szkoły, przedszkola 3% czy 8,5%?
Ryczałt od wynagrodzenia dyrektora szkoły, przedszkola 3% czy 8,5%? [ fot. shutterstock/TeroVesalainen ]

Krajowa Administracja Skarbowa stała do niedawna na stanowisku, że zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia dyrektora placówki oświatowej, który jest jednocześnie jej organem prowadzącym, wynosi 8,5%. Po dokładnym zbadaniu specyfiki tych środków KAS zmieniła zdanie. Z interpretacji z 11 sierpnia 2023 roku wynika, że środki te powinny być opodatkowane stawką 3% zryczałtowanego podatku dochodowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Organ prowadzący placówkę oświatową, który jest jej pracownikiem

Jeśli osoba fizyczna jest organem prowadzącym jednostkę oświatową i jednocześnie jest pracownikiem tej jednostki, to jest jednocześnie pracodawcą i pracownikiem. Osoba taka jest jednak nietypowym pracownikiem, ponieważ od wynagrodzenia nie odprowadza odrębnych składek ZUS — składkę płaci za bycie organem prowadzącym. Zatem wynagrodzenie, które sobie Państwo wypłacacie z tytułu pełnienia np. funkcji dyrektora, jest jednocześnie w wysokości netto i brutto — od tego wynagrodzenia składek nie płacimy. Płacimy jednak podatek.

Umowy z rodzicami w szkole, przedszkolu, żłobku — numer dowodu, czy PESEL?

Składki ZUS nie finansujemy z dotacji oświatowej

Pamiętajcie Państwo o tym, że składek ZUS za organ prowadzący, który jest jednocześnie pracownikiem placówki, nie możemy finansować dotacją! Podobnie jest z kwestią podatku od wynagrodzenia np. dyrektora, który jest organem prowadzącym — jego również nie możemy rozliczać dotacją oświatową.

Jaki podatek od pensji dyrektora będącego organem prowadzącym?

Jeżeli jesteśmy opodatkowani na zasadach ogólnych, to oczywiście podatek wynikający z tych zasad. Co jednak gdy jesteśmy na ryczałcie? Państwa, jako organów prowadzących, wynagrodzenie, za pełnienie w szkole np. funkcji dyrektora, nauczyciela podlega stawce 3%!

3% ryczałtu od wynagrodzenia dyrektora będącego organem prowadzącym

Dlaczego? Ponieważ dotacje oświatowe w myśl artykułu 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego, ale z wyłączeniem tej część, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Stosownie do art. 12 ust. 7 pkt „e” ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynagrodzenie wypłacone w ramach dotacji powinno zostać opodatkowane stawką 3%. Dotacja w części przeznaczonej na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność oświatową, która jest zrównana z działalnością gospodarczą, jeśli ta osoba pełni jednocześnie funkcję np. dyrektora, stanowi przychód, o którym mowa w artykule 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?

Wynagrodzenie 3%, pozostałe przychody z działalności oświatowej 8,5%

Dyrektor niepublicznego przedszkola będący jego organem prowadzącym, który otrzymuje wynagrodzenie finansowane z dotacji oświatowej na podstawie artykułu 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, płaci od tego wynagrodzenia 3% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a nie 8,5%! 8,5% to jest stawka, którą płacicie Państwo od pozostałych przychodów z tytułu prowadzenia działalności oświatowej np. czesne.

Podsumowując. Płacimy 8,5% podatku z usług świadczonych z racji prowadzenia przedszkola, czyli np. czesne. Natomiast zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z racji pełnionej funkcji w placówce oświatowej wynosi 3%.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie