Donald Tusk: „Zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%”

Donald Tusk i Andrzej Domański
Donald Tusk i Andrzej Domański

W trakcie dzisiejszej konferencji premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego premier zapewnił, że zgodnie z obietnicami, w 2024 nauczyciele otrzymają 30% podwyżki, a w przypadku nauczycieli początkujących będzie to 33%. Oznacza to wzrost limitu wynagrodzenia dyrektora, pracownika szkoły lub przedszkola finansowanego z dotacji oświatowych w 2024 roku.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Komunikat MEiN dotyczący podwyżek dla nauczycieli w 2024

Nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30-procentowe, a nauczyciele początkujący 33-procentowe podwyżki. W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł i wyniesie 7453,47 zł brutto. Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe, co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6354,57 zł brutto.

Podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

30% podwyżki dla nauczycieli i 20% podwyżki dla strefy budżetowej

W budżecie na rok 2024 zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących o 33%. Budżet na 2024 r. to również wzrost wynagrodzeń o 20% dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy i celników.

3% czy 8,5% podatku od wynagrodzenia dyrektora, będącego organem prowadzącym?

Minimum 1500 złotych podwyżki dla nauczycieli

Jak stwierdził Donald Tusk, rząd chce dotrzymać obietnic złożonych nauczycielom. W nadchodzącym roku mogą się oni spodziewać 30% podwyżek, a w przypadku nauczycieli początkujących 33%. Pozwoli to zapewnić minimum 1500 złotych podwyżki dla wszystkich nauczycieli.

Wzrost limitu wynagrodzenia dyrektora placówki oświatowej w 2024

W związku z zapowiedzianymi podwyżkami dla nauczycieli, w 2024 roku wzrośnie również limit wynagrodzenia finansowanego z dotacji. Dokładne wyliczenia nowego limitu, który będzie obowiązywał placówki publiczne i niepubliczne w 2024, opublikujemy, gdy tylko poznamy dokładne dane dotyczące planowanych podwyżek średniego wynagrodzenia dla nauczycieli w 2024 roku.

MEiN: W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto

Limit wynagrodzenia z dotacji w placówkach publicznych i niesamorządowych 2024

W związku z tym, że w jednostkach niepublicznych limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych to 150% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Na podstawie komunikatu MEiN możemy uznać, że limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, pracownika placówek niesamorządowych wyniesie w roku 2024: 171 429,84 pln.

Limit wynagrodzenia dyrektora niesamorządowej szkoły, przedszkola : 9523,88 x 150% x 12 miesięcy = 171 429,84 zł

W przypadku placówek publicznych limit ten stanowi 250% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego co w sumie w roku 2024 da kwotę 285 716,4 rocznego limitu wynagrodzenia.

Limit wynagrodzenia dyrektora publicznej szkoły, przedszkola : 9523,88 x 250% x 12 miesięcy = 285 716,4 zł

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie