Roczne rozliczenie dotacji oświatowych – termin i konsekwencje niezłożenia

Konsekwencje niezłożenia rocznego rozliczenia dotacji
Konsekwencje niezłożenia rocznego rozliczenia dotacji

Czy za niezłożenie rocznego rozliczenia dotacji organ dotujący może wstrzymać dotacje oświatowe szkole lub przedszkolu? Czy lepiej złożyć rozliczenie w terminie z błędami, czy spóźnić się, lub w ogóle go nie złożyć? Kwestię wstrzymania dotacji do czasu złożenia rocznego rozliczenia dotacji oświatowych reguluje artykuł 37. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Komu może zostać wstrzymana dotacja do czasu rozliczenia środków i kto o tym decyduje? O tym, jak reguluje to prawo i jakie konsekwencje może mieć niezłożenie rocznego rozliczenia dotacji, opowiada mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa dla niepublicznych jednostek oświatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wstrzymanie dotacji oświatowych – artykuł 37 ustawy

Artykuł 37. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zezwala, po wydaniu decyzji administracyjnej, na wstrzymanie dotacji do czasu złożenia rozliczenia. Jednak musimy pamiętać, że dotyczy to tylko podmiotów wymienionych we wspomnianym przepisie. Na jego podstawie można wstrzymać dotację:

  • szkołom w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
  • placówkom oświatowo-wychowawczym
  • poradniom psychologiczno-pedagogicznym
  • bibliotekom pedagogicznym

Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?

Nie można wstrzymać dotacji oświatowej innym jednostkom

Innym jednostkom oświatowym, które nie są wymienione powyżej, wstrzymać dotacji, za niezłożenie rozliczenia w terminie, nie można! Zwyczajnie nie zezwalają na to przepisy. Byłoby to działanie w kontrze do litery prawa.

Rekordowy wzrost subwencji i limitu wynagrodzenia w placówkach oświatowych w 2024

Rozliczenie dotacji oświatowej – niezłożenie

Nie namawiam do nieskładania rocznego rozliczenia dotacji. Uważam jednak, że macie Państwo na to, bardzo często, drastycznie mało czasu. Pośpiech z kolei generuje błędy. Uważam też, że złożenie rozliczenia z błędem generuje znacznie gorsze i dalej idące negatywne konsekwencje w przypadku kontroli, niż niezłożenie rozliczenia w ogóle, lub złożenie go z opóźnieniem.

Oświata niepubliczna – brak rozliczenia dotacji lub błędy w rozliczeniu

Rozliczenie dotacji, w którym wymienicie Państwo wydatki, których nie powinniście Państwo rozliczyć dotacją, w momencie, gdy przyjdzie kontrola, a nie zdążycie Państwo złożyć korekty, skutkuje tym, że musicie Państwo zwrócić pieniądze. Nawet jeśli macie Państwo inne wydatki, które moglibyście rozliczyć dotacją oświatową, a nie ujęliście ich w rozliczeniu. W takiej sytuacji lepiej nie złożyć tej deklaracji w terminie lub wcale niż złożyć ją z błędami

Konsekwencja niezłożenia rozliczenia dotacji? Kontrola

Szczególnie, że jeśli prowadzicie państwo jednostkę niż te wymienione wyżej, niezłożenie rozliczenia nie niesie ze sobą poważnych konsekwencji prawnych. Możecie się Państwo liczyć jedynie z tym, że ktoś przyjdzie do Was na kontrolę i skontroluje posiadane przez Państwa faktury dokumentujące wydatki ze środków dotacyjnych, których nie zdążyliście ująć w rozliczeniu dotacji.

3% czy 8,5% podatku od wynagrodzenia dyrektora, będącego organem prowadzącym?

Art. 37. [Wezwanie do realizacji obowiązków związanych z udzieleniem
dotacji; wstrzymanie przekazywania dotacji]
1. Jeżeli szkoła, o której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepubliczna placówka, o której
mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy — Prawo oświatowe:
1) nie przekazała rozliczenia wykorzystania dotacji za rok bazowy lub nie dokonała w rozliczeniu korekty błędów w terminie wskazanym przez organ dotujący,
2) nie przekazała informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na których jest udzielana dotacja zgodnie z art. 34 ust. 2, w terminie określonym w uchwale, o której mowa w art. 38 ust. 1,
3) nie wykonała decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu wydanych w związku z przekazaną dotacją
– organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki, lub organ prowadzący tę szkołę, lub placówkę do wykonania działań, o których mowa w pkt 1-3, w wyznaczonym terminie.
2. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1, organ dotujący wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie szkole, o której mowa w art. 26 ust. 2, lub niepublicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy — Prawo oświatowe, dotacji do dnia wykonania działań, o których mowa w ust. 1.

Rozliczenie podatków a rozliczenie dotacji – terminy

Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego za ubiegły rok, mamy na to kilka miesięcy, a na rozliczenie dotacji urzędnicy często dają Wam jedynie kilka dni. Nie wiem, jaki jest tego cel i nie jest to dla mnie zrozumiałe, jak można komuś, kto ma do rozliczenia np. milion złotych, które miał wydatkować przez cały miniony rok, kazać rozliczyć się w ciągu kilku dni. Myślę, że radni, gdy głosują nad taką uchwałą, nie do końca mają świadomość tego, nad czym głosują. Warto może wybrać się na sesję rady, gdy głosowana jest taka uchwała i uświadomić radnym i urzędnikom jak mało realny jest termin, który ustalają i ile to generuje po Państwa stronie kłopotów. Dlaczego nie mogą ustalić terminu np. na 1 maja?

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie