Umowy z rodzicami w szkole, przedszkolu, żłobku — numer dowodu, czy PESEL?

Numer dowodu czy PESEL?
Co podać w umowie szkoły, przedszkola, żłobka z rodzicem? Numer dowodu czy PESEL? [ fot.shutterstock/Trineso ]

Seria i numer dowodu osobistego, czy numer PESEL rodzica? Co powinno znaleźć się w umowie z rodzicami dziecka zapisywanego do placówki? Która z tych danych i dlaczego jest zdecydowanie bardziej przydatna i wiarygodna dla szkoły, przedszkola lub żłobka? Zobacz co na ten temat mówi mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół, przedszkoli i żłobków.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Seria i numer dowodu, czy PESEL rodzica w umowie ze szkołą, przedszkolem, żłobkiem?

Dane osobowe w umowach edukacyjnych: PESEL czy dowód? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Weźcie Państwo pod uwagę, że dowód osobisty można zmienić i wówczas zmienia się też jego numer. Numer PESEL z kolei „jest z nami” przeważnie na zawsze, ulega zmianie bardzo rzadko i to dzięki niemu najłatwiej zidentyfikować konkretną osobę.

Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024. Czym są, kogo obowiązują?

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:

  • sprostowania daty urodzenia
  • zmiany płci
  • nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby

Bardzo często w komparycji umowy, czyli w miejscu, w którym wymienia się strony umowy, wpisujecie Państwo serię i numer dowodu osobistego rodziców.
Bardzo rzadko z kolei zamieszczacie tam Państwo numer PESEL. Pytanie, dlaczego?! – zastanawia się mecenas Beata Patoleta

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Do umowy z rodzicem w szkole, przedszkolu, żłobku wpisujemy PESEL!

To właśnie PESEL jest daną, którą wpisujemy do umów z rodzicami. Po pierwsze numer ten w wystarczający sposób identyfikuje osobę, po drugie jest Państwu niezbędny w przypadku ewentualnego roszczenia wobec osoby, z którą podpisaliście umowę. Żeby skierować pozew do sądu, daną konieczną jest podanie numeru PESEL pozwanego!

Bez numeru PESEL postępowanie nie dojdzie do skutku. Jeśli nie znacie Państwo tego numeru, bo nie wpisaliście go do umowy, rozpoczyna się procedura pozyskania takiego numeru ze zbioru danych. Jest to wyjątkowo czasochłonne. Wyjaśnia specjalistka ds. prawnego wsparcia szkół, przedszkoli i żłobków, mecenas Beata Patoleta

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki – numer dowodu, czy PESEL?

Również w przypadku upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, czy żłobka najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z numeru PESEL osoby upoważnionej!

Umowa z rodzicami w przedszkolu, szkole, żłobku – co musi zawierać?

W komparycji umowy z rodzicami dziecka wpisać należy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NUMER PESEL! W tej sytuacji już bez numeru dowodu osobistego, ponieważ jeśli podajcie Państwo numer PESEL, to dodatkowe podanie numeru dowodu osobistego może zostać uznane przez GIODO za daną osobową nadmiarową.

Numer PESEL będzie Państwu najczęściej potrzebny do zidentyfikowania danej osoby, a po drugie, jak już wspomniałam, może być przydatny w przypadku wystąpieniem z roszczeniem wobec nierzetelnego rodzica. Podsumowuje mecenas Beata Patoleta

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie