300 plus na wyprawkę dla ucznia – program „Dobry start”. Termin składania wniosków – 30 listopada

300 plus na ucznia - ruszyły wypłąty z programu "Dopry start"
300 plus na ucznia – ruszyły wypłąty z programu „Dopry start” (fot. shutterstock/Tetiana Shumbasova )

Termin składania wniosków w drugiej edycji programu „Dobry start” upływa 30 listopada . Jest to jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną dla dzieci. Dofinansowanie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Kto może złożyć wniosek o „300 plus”? Gdzie i jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”?

W tym artykule:
> 4,4 miliona dzieci skorzysta z 300 plus
> Świadczenie dla dzieci rozpoczynających rok szkolny
> Kiedy rodziny otrzymają świadczenie z programu 300 plus?
> Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?
> Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus
> 300 plus. Kiedy można złożyć wniosek?
> Jak będą wypłacane pieniądze z 300 plus?
> Czy świadczenie dotyczy przedszkoli i „zerówek”?

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

4,4 miliona dzieci skorzysta z 300 plus

Według szacunków ZUS z programu skorzysta w tym roku około 4,4 miliona dzieci. Do dziś złożonych zostało już ponad 1,3 miliona wniosków. Wypłaty w programie „Dobry start” ruszają 18 lipca 2022,

Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Świadczenie dla dzieci rozpoczynających rok szkolny

Pieniądze z programu „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola ani na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Kiedy rodziny otrzymają świadczenie z programu 300 plus?

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie „Dobry start”, który został złożony do 31 sierpnia, ma czas do 30 września 2022 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 • Rodzic dziecka
  – Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
  – Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję
 • Opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.
 • Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:
  – rodzina zastępcza
  – osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
  – dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
  – dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
  – osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus w programie „Dobry start”?

Obsługą dokumentów w programie „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

300 plus. Kiedy można złożyć wniosek?

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie „Dobry start” rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 30 listopada.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

Jak będą wypłacane pieniądze z 300 plus?

Świadczenie będzie przekazywane w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Czy świadczenie dotyczy przedszkoli i „zerówek”?

Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie