300 plus na wyprawkę dla ucznia – program „Dobry start”. Termin – 30 listopada

300 plus na ucznia - ruszyły wypłąty z programu "Dopry start"
300 plus na ucznia – ruszyły wypłąty z programu „Dopry start” (fot. shutterstock/Tetiana Shumbasova )

30 listopada upływa termin składania wniosków w programie „Dobry start”. To graniczna data, do której rodzice uczniów mają czas na złożenie elektronicznego wniosku o jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną dla dzieci. Dofinansowanie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Kto może złożyć wniosek o „300 plus”? Gdzie i jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

4,6 miliona dzieci skorzystało z 300 plus w 2022

W minionym roku z programu dofinansowania do szkolnej wyprawki skorzystało ponad 4,6 miliona dzieci. Na konta wnioskodawców przekazano ponad 1,4 miliarda złotych. Pieniądze przekazywane są już od połowy lipca.

Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Świadczenie dla dzieci rozpoczynających rok szkolny

Pieniądze z programu „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola ani na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Kiedy rodziny otrzymają świadczenie z programu 300 plus?

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie „Dobry start”, który został złożony do 31 sierpnia, ma czas do 30 września 2023 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 • Rodzic dziecka
  – Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
  – Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję
 • Opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.
 • Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:
  – rodzina zastępcza
  – osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
  – dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
  – dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
  – osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus w programie „Dobry start”?

Obsługą dokumentów w programie „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

300 plus. Kiedy można złożyć wniosek?

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie „Dobry start” rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do 30 listopada.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

Jak będą wypłacane pieniądze z 300 plus?

Świadczenie będzie przekazywane w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Czy świadczenie dotyczy przedszkoli i „zerówek”?

Świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie