Procedura postępowania po wypadku w placówce oświatowej — krok po kroku

Wypadek w szkole lub przedszkolu - procedura i obowiązki
Wypadek w szkole lub przedszkolu – procedura i obowiązki [ fot.shutterstock/LyakhovaEvgeniya]

Wypadek w szkole lub przedszkolu – co teraz? Jak prawidłowo postępować po wypadku w placówce oświatowej? Kluczowe kroki i obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zespołu powypadkowego w świetle obowiązujących procedur. O tym, co zrobić, gdy w szkole lub przedszkolu zdarzy się wypadek, opowiada mec. Beata Patoleta.

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

W tym artykule:
Pierwsze kroki po wypadku w szkole lub przedszkolu
W pierwszej kolejności po wypadku w szkole lub przedszkolu należy
Jak powołać zespół powypadkowy w szkole, przedszkolu? Protokół powypadkowy
Jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu wypadku w placówce oświatowej?
Rejestr wypadków w przedszkolu i szkole – obowiązki dyrektora
Zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Pierwsze kroki po wypadku w szkole lub przedszkolu

Co robić, gdy w naszej placówce wydarzy się wypadek? Przede wszystkim postarajcie się Państwo zachować „zimną krew”. Zastosowanie prawidłowej procedury postępowania po wypadku w placówce oświatowej, takiej jak przedszkole czy szkoła, jest kluczowe dla organów prowadzących oraz dyrektorów jednostek. Gdy dojdzie do niefortunnego zdarzenia priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki poszkodowanemu ale musicie też Państwo pamiętać o wypełnieniu niezbędnej dokumentacji.

Dotacje oświatowe – podział wydatków na kilka jednostek oświatowych

W pierwszej kolejności po wypadku w szkole lub przedszkolu należy:

 • niezwłocznie wezwać pomoc medyczną do poszkodowanego
 • w miarę możliwości udzielić dziecku pierwszej pomocy
 • poinformować rodziców ucznia
 • dyrektor placówki ma też obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia

Jak powołać zespół powypadkowy w szkole, przedszkolu? Protokół powypadkowy

Kolejnym krokiem jest powołanie zespołu powypadkowego, odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania wypadkowego i po jego zakończeniu, w ciągu 21 dni, sporządzenie protokołu powypadkowego. Postępowanie powypadkowe ma na celu sprawdzenie jak doszło do wypadku, co go spowodowało, kto był świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia i jakie były jego konsekwencje. Protokół powypadkowy podpisują wszyscy członkowie zespołu oraz dyrektor placówki oświatowej. Rodzice (opiekunowie) poszkodowanego ucznia mają prawo zapoznać się z treścią protokołu oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w ciągu 7 dni od jego doręczenia. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

Czy szkoły i przedszkola zobowiązane są do publikowania danych w BIP?

Jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu wypadku w placówce oświatowej?

Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego składa się przewodniczącemu zespołu. Można je złożyć ustnie lub formie pisemnej. Zastrzeżenia są rozpatrywane przez organ prowadzący placówkę. W zależności od wyników tego rozpatrzenia może zostać powołany nowy zespół lub zlecone dodatkowe czynności dowodowe.

Rejestr wypadków w przedszkolu i szkole – obowiązki dyrektora

Nie można zapomnieć o obowiązku dyrektora dotyczącym prowadzenia rejestru wypadków w placówce. Taki rejestr wypadków powinniście Państwo posiadać w placówce, niezależnie od tego, czy jakikolwiek wypadek się wydarzył. Dokumenty takie może kontrolować wizytator z kuratorium, który pojawi się w Państwa placówce, jeśli rodzice zgłoszą zaistniałą sytuację.

Dyrektor zatrudniony w dwóch placówkach oświatowych. Jaki jest limit wynagrodzenia?

Zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

 • Pamiętaj, że każdy ma prawną odpowiedzialność za udzielenie pierwszej pomocy w przypadku wypadków (zgodnie z art. 162 Kodeksu karnego)
 • Zachowaj spokój i unikaj paniki; dokładnie ocenić stan poszkodowanego
 • Przenieś poszkodowanego z miejsca zagrożenia
 • Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie udzielić pierwszej pomocy, powiadom odpowiednią placówkę medyczną lub osobę, która potrafi pomóc
 • Zapewnij poszkodowanemu spokój, usuń zbędne osoby z jego otoczenia i zawsze zapewnij mu ciepłe okrycie
 • Nie bagatelizuj drobnych skaleczeń; każde z nich wymaga odpowiedniego opatrzenia
 • W sytuacjach krytycznych, takich jak porażenie prądem, zatrzymanie oddechu, krwotok, zatrucie czy inne poważne urazy, niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe
 • Kontynuuj sztuczne oddychanie aż do przybycia lekarza
 • Przenoś lub przewoź poszkodowanego z krwotokiem tylko wtedy, gdy to konieczne
 • Nie podawaj leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki) osobie nieprzytomnej
 • Jeśli podejrzewasz uszkodzenie kręgosłupa, nie zmieniaj pozycji poszkodowanego bez wyraźnej potrzeby
 • Nigdy nie zostawiaj poszkodowanego bez nadzoru

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie