Koniec roku w przedszkolu. Rozliczanie dotacji, roszczenia i należności za przyszły rok

Rozliczanie dotacji, roszczenia i należności
Rozliczanie dotacji, roszczenia i należności

Jak zwykle z końcem roku dostajemy od Państwa wiele pytań związanych z finansowym aspektem prowadzenia placówek oświatowych. Jakie koszty można rozliczyć dotacją oświatową? Czy w tym roku można sfinansować wydatki przyszłoroczne np. czynsz, ZUS? Jak dochodzić swoich praw z tytułu niedopłaconych dotacji dla przedszkoli za wcześniejsze lata? Które roszczenia przedawniają się z końcem roku 2021?

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Znaczne niedopłaty dotacji oświatowych w latach 2010-2016

Koniec roku to dla nas okres wzmożonej pracy związanej zwłaszcza z kierowaniem wezwań do zapłaty i pozwów o niedopłacone Państwu kwoty dotacji za lata 2011 – 2016. Obliczyliśmy, że znaczne niedopłaty dla przedszkoli niepublicznych i innych jednostek oświaty występowały między innymi w Elblągu, Krakowie, Olsztynie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Częstochowie, Opolu, Stargardzie, Piasecznie, właściwie we wszystkich gminach na Podkarpaciu, Warmii i na Mazurach. Podobna sytuacja dotyczy również wielu innych gmin w całym kraju.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia od 28 grudnia. Przedszkola i żłobki pozostają otwarte!

Uwaga. Przedawniają się roszczenia dotacyjne za rok 2011

To ostatnia chwila, żeby sprawdzić niedopłatę dotacji w Państwa gminie. Szczególnie jeśli chodzi o rok 2011. Wystarczy wysłać wiadomość mailową na adres lexedu@lexedu.pl z podaniem gminy, liczby wychowanków w poszczególnych latach i kwoty otrzymanej dotacji. Obliczymy i przekażemy Państwu dokładną wysokość niedopłaty dotacji w przedszkolu lub innej jednostce oświatowej. W wielu gminach mamy wartości potwierdzone treścią wyroków, które zapadły na korzyść naszych klientów. Proszę się nie zdziwić, jak duże są to kwoty!
Więcej informacji tutaj: Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?.

Czas rozliczania dotacji oświatowych

Koniec roku, to to dla Państwa również ogrom pracy związany z rozliczaniem dotacji. Co można rozliczyć dotacją, a czego nie, to ostatnio szczególnie nurtujące Państwa pytanie. Wiemy jak różnie kwestie kwalifikowania oceniają kontrolujący, ponieważ reprezentujemy Państwa w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych z tym związanych.
Więcej informacji tutaj (Prawo oświaty niepublicznej).

Dotacje mogą być przeznaczane na obsługę prawną, finansową, księgową i administracyjną

Państwa pytania dotyczą obsługi prawnej, administracyjnej, zadań organu prowadzącego, wynagrodzeń i wysokości wynagrodzeń finansowanych dotacją, wydatków na samochód, leasing, czynsz najmu i wielu innych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) – dalej u.f.z.o. dotacje dla niepublicznych szkół są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań tych szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – dalej p.o., oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami. A art. 10 ust. 1 pkt 4 p.o. stanowi, że do zadań organu prowadzącego szkołę należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły.

W mojej ocenie dotacje dla szkół i przedszkoli mogą być przeznaczone na obsługę prawną, finansową, księgowąadministracyjną szkoły, przedszkola niepublicznego czy precyzyjniej niesamorządowego. Pamiętać bowiem należy, że norma art. 35 dedykowana jest nie wyłącznie do placówek niepublicznych, ale również publicznych i konkursowych, które, poza dotacjami,  dysponują bardzo ograniczonymi środkami.

Sukcesja prawa do prowadzenia przedszkola. Dotacje, roszczenia

Wykorzystanie tegorocznej dotacji do regulowania przyszłorocznych kosztów

Pytacie Państwo również o możliwości opłacania z dotacji należności za zadania przyszłoroczne np. składek ZUS, czy czynszu najmu. W tym zakresie odpowiedź daje norma, która wskazuje, że dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww. zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. Składki ZUS są pochodnymi od wynagrodzenia i są opłacane za pracowników w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Zatem mogą być opłacone wcześniej np. w grudniu. Podobnie czynsz najmu za miesiąc styczeń również może zostać opłacony w grudniu, pod warunkiem wszakże otrzymania faktury czy rachunku w grudniu. Również jeśli zapłata czynszu najmu następuje z góry, to czynsz najmu można zapłacić w grudniu za cały kolejny rok.

Aktualizacja dotacji dla przedszkoli w trakcie roku budżetowego

Nie tylko roszczenia. Zapraszamy do stałej współpracy

Z doświadczenia wiemy jakie wątpliwości prawne mają Państwo w związku z działalnością oświatową. Grudzień jest miesiącem, w którym odbieramy najwięcej telefonów z rozmaitymi pytaniami. Możemy i Państwa placówkę objąć taką stałą obsługą. Jako Kancelaria, w ramach umowy stałej współpracy, pozostajemy z naszymi klientami w ciągłym kontakcie i wspieramy ich we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez nich działalnością oświatową. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta.