Sukcesja prawa do prowadzenia szkoły, przedszkola. Dotacje, roszczenia

Śmierć organu prowadzącego. Sukcesja prawa do prowadzenia przedszkola. Dotacje, roszczenia
Śmierć organu prowadzącego. Sukcesja prawa do prowadzenia przedszkola. Dotacje, roszczenia

Jak przepisy regulują kwestię dziedziczenia prawa do prowadzenia szkoły lub przedszkola? Jak zabezpieczyć spadkobierców przed problemami? Często z Państwa strony pojawiają się pytania dotyczące przejścia praw i obowiązków, wynikających z pełnionej funkcji organu prowadzącego szkoły lub przedszkola. Czy w przypadku śmierci organu prowadzącego, spadkobiercy są uprawnieni do dalszego prowadzenia działalności oświatowej? Jak wygląda ta sprawa z punktu widzenia prawa oświatowego? Czy spadkobiercy mają prawo do roszczeń w sprawie niedopłaconych dotacji oświatowych? Kwestie te wyjaśnia mec. Beata Patoleta

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przejęcie prowadzenia szkoły lub przedszkola w przypadku śmierci organu prowadzącego

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadzają regulacje w tej kwestii. Regulują te kwestie w odniesieniu do publicznych, jak i niepublicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby fizyczne. Mamy możliwość złożenia wniosku – oświadczenia wskazującego osobę fizyczną lub osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub przedszkola w przypadku śmierci osoby składającej wniosek. Oświadczenie takie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie danej placówki.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia od 28 grudnia. Przedszkola i żłobki pozostają otwarte!

Utrzymanie prawa do dotacji oraz ciągłości umów z rodzicami i pracownikami

Wprowadzone w tym zakresie regulacje są odzwierciedleniem zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w ramach przepisów dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej. Analogicznie bowiem jak w przypadku działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział możliwość złożenia oświadczenia, kto ma przejąć prowadzenie szkoły lub przedszkola. Złożenie takiego oświadczenia pozwala uporządkować sprawy prowadzonej działalności oświatowej. Pozwala też określić, kto ma stać się organem prowadzącym daną jednostkę po naszej śmierci. Takie rozwiązanie nie pozostawia także wątpliwości, że przejście ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzoną placówką pozwoli na utrzymanie prawa do dotacji, zachowania umów z rodzicami oraz pracownikami.

Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy!

Śmierć organu prowadzącego… co z roszczeniami ws. dotacji?

Jednocześnie warto pamiętać, że zmiana organu prowadzącego, niezależnie od przyczyny tej zmiany, sprawia, że roszczenie o niedopłaconą dotację przysługuje tej osobie, która w danym momencie prowadziła szkołę lub przedszkole. Oznacza to, że zbycie przedszkola nie pozbawia nas prawa do dochodzenia zaległych kwot dotacji. Roszczenie o niedopłaconą dotację przysługuje bowiem osobie, która prowadziła daną szkołę lub przedszkole w konkretnym roku budżetowym.

Pierwsza taka wygrana w Warszawie! Sąd uwzględnił roszczenie z tytułu niedopłaty dotacji

Jak sprawdzić czy dotacja oświatowa była zaniżona?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta