Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy!

Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy
Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy

Dostaliśmy od Państwa wiele zapytań dotyczących obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy. Czy pracownicy przedszkoli muszą nosić maseczki? Rozporządzenie z 26 listopada wyraźnie mówi, że dzieci i osoby zatrudnione w placówkach oświatowych nie podlegają takiemu obowiązkowi. Konieczność taką może jedynie wprowadzić własną decyzją organ prowadzący placówkę. 

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Maseczki w pracy? Nie w przedszkolach!

Stosownie do § 25 ust. 3 pkt 14 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku „… uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej…”

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta