Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy!

Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy
Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy

Dostaliśmy od Państwa wiele zapytań dotyczących obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy. Czy pracownicy przedszkoli muszą nosić maseczki? Rozporządzenie z 26 listopada wyraźnie mówi, że dzieci i osoby zatrudnione w placówkach oświatowych nie podlegają takiemu obowiązkowi. Konieczność taką może jedynie wprowadzić własną decyzją organ prowadzący placówkę. 

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

Szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze szkolenia, w czasie których wyczerpująco przedstawiamy prezentowane tematy i odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania dotyczące prezentowanej kwestii.

Maseczki w pracy? Nie w przedszkolach!

Stosownie do § 25 ust. 3 pkt 14 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku “… uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej…”

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta