Czy pomoc nauczyciela może samodzielnie opiekować się dziećmi w przedszkolu?

Szkoła, przedszkole - zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji - zgoda kuratora
Szkoła, przedszkole – zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji – zgoda kuratora [ fot.shutterstock/kzenon ]

W sytuacji braku kadry pedagogicznej i osób z wymaganymi kwalifikacjami często, w codziennej pracy, staracie się Państwo ratować wsparciem osób zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela. Niestety nie jest to działanie zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Jakie zagrożenia może nieść za sobą takie zastępstwo? Jak prawidłowo wystąpić o zezwolenie na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i jak radzić sobie w takich sytuacjach mówiła mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia placówek oświatowych w całej Polsce.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Pomoc nauczyciela — samodzielna opieka nad dziećmi — zagrożenia

Jakie zagrożenia niesie ze sobą zatrudnianie pomocy nauczyciela do samodzielnej opieki nad dziećmi w przedszkolu? W niektórych sytuacjach np. związanych z jakimś wypadkiem, ale nie wyłącznie, taka sytuacja może narazić Państwa będących organem prowadzącym, ale również dyrektorem na odpowiedzialność karną za występek z art. 160 § 2.

Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sukcesja prawa do prowadzenia szkoły, przedszkola. Dotacje, roszczenia

Opiekę nad dziećmi powinien sprawować nauczyciel

Zapominacie Państwo, że zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom powinien realizować nauczyciel. Dotyczy to zajęć organizowanych przez przedszkole, w tym opiekuńczych, również w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy grupy są mniej liczne, bądź łączone. Zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia losowego w tym czasie, pierwszą czynnością podlegającą sprawdzeniu jest ustalenie, kto w tym czasie sprawował nad dziećmi opiekę.

Zgoda kuratorium na prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania

Rozwiązaniem tego problemu jest dla Państwa zatrudnienie takiej osoby, np. na stanowisku pomocy nauczyciela, do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, ale za zgodą kuratorium! Właśnie na takie okoliczności, możliwość uzyskania zgody kuratora jest ustalona w przepisach prawa.

Nagroda dla nauczycieli 2023 – ile brutto, ważne informacje i wzór wniosku

Osoba bez wymaganych kwalifikacji – ważne o co Państwo wnioskujecie

Z wiadomości, jakie od Państwa otrzymuję, wynika, że błędnie, w takiej sytuacji, występujecie o wyrażenie zgody na zatrudnienie takiej osoby na stanowisko nauczyciela. W takim przypadku kurator odmówi Państwu udzielenia takiej zgody. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, są również przygotowane wnioski, w tym te dedykowane niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego. Z informacji zawartej w Karcie informacyjnej Kuratorium, wskazującej jakie wnioski są dla kogo i jak wypełniać wnioski wynika, że:

Wzór wniosku kuratorium warszawskiego – zał. nr 3 (dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych) osoby niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola/szkoły/osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego za odpowiednie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Przedszkole. Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji? Brak podstaw prawnych

Przepisy nie przewidują, aby kurator mógł wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji w przedszkolu na stanowisko nauczyciela. Dlaczego spotykacie się z odpowiedzią odmowną? Dlatego, że skierowaliście nie ten wniosek, który dotyczył przedszkoli, a zatem na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, a nie na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Zezwolenie na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

Raz jeszcze podkreślam, że powinniście Państwo kierować wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola/szkoły/osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego za odpowiednie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Przykładowy wzór/szablon wniosku o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

Zgoda kuratora możliwość zajmowania się dziećmi samodzielnie

Przepisy przewidują, że kurator wyraża zgodę na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Jeśli wystąpiliście Państwo o taką zgodę – na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, to taka osoba, mimo że nie jest nauczycielem, traktowana jest de facto jak nauczyciel. Innymi słowy, może samodzielnie zajmować się dziećmi i sama z tymi dziećmi zostawać. Jeśli osoba bez kwalifikacji zatrudniona jest za zgodą kuratora, nie narażacie się Państwo na zarzut narażenia na niebezpieczeństwo.

Zajęcia rozwijające zainteresowania, nie realizacja podstawy programowej

Taka osoba, zatrudniona na podstawie zgody kuratora, nie może realizować zajęć z podstawy programowej. Zgoda kuratora na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania umożliwia Państwu jednak bezpieczne pozostawanie tej osoby z dziećmi w godzinach porannych czy popołudniowych, czyli w takim zakresie, w jakim pozostawiacie Państwo dzieci z osobą bez kwalifikacji. Bez wspomnianej zgody kuratorium narażacie się jednak na zarzut.

Początek roku szkolnego 2023 w placówce oświatowej – o czym musi pamiętać dyrektor?

Zgoda kuratora – nagroda dla nauczycieli 2023

Przypominam również, że osoba, co do której możliwości zatrudnienia wypowiedział się kurator, wyrażając zgodę, jest również uprawniona do otrzymania nagrody z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie