Informacje SIO o nagrodzie specjalnej dla nauczycieli

Nagroda specjalna dla nauczycieli - informacje SIO
Nagroda specjalna dla nauczycieli – informacje SIO [ fot. shutterstock/LongfinMedia ]

System Informacji Oświatowej wystosował informację dotyczącą nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Do kiedy trzeba uzupełnić dane w SIO? Kto dostanie nagrodę, a kto nie kwalifikuje się do nagrody specjalnej? Co w przypadku wprowadzenia błędnych informacji do SIO? Czy osoba fizyczna, która jest organem prowadzącym i jednocześnie nauczycielem otrzyma nagrodę?

Zobacz też: Nagroda dla nauczycieli 2023 – ile brutto, ważne informacje i wzór wniosku

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Komentarz mec. Beaty Patolety do informacji SIO o nagrodzie specjalnej dla nauczycieli

Przyznam, że taka interpretacja moje budzić pewnego rodzaju oburzenie. Wygląda bowiem na to, że nauczyciel nauczycielowi nierówny. Nie wiem, jak Państwo uważacie, ale w mojej ocenie skoro każdy nauczyciel otrzymuje nagrodę, bo świętujemy 250 lecie KEN, to również i ten nauczyciel, który dodatkowo prowadzi jednostkę oświatową, również na nagrodę zasługuje. I nie chodzi o owe 900 złotych, choć każdy pieniądz jest istotny, ale o fakt, że nie z własnej woli nie możecie być Państwo zatrudnieni w przedszkolu, czy szkole, którą prowadzicie — taka była przecież wola ustawodawcy. Wobec tego ustawodawca winien raczej baczyć na równe traktowanie wszystkich, a tymczasem pozbawia jednak prawa do nagrody z okazji święta, kilka tysięcy osób będących nauczycielami.

Nagroda specjalna. Dane nauczycieli w SIO na dzień 20 września

Wypełniając dane w SIO, należy pamiętać, że dane zgromadzone wg stanu faktycznego na dzień 20 września 2023 r. będą podstawą podziału środków finansowych między ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Czas na uzupełnienie danych nauczycieli do 27 września

Zgodnie z ustawą o SIO, dane muszą być uzupełnione w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym. Mają Państwo czas na uzupełnienie danych nauczycieli na dzień 20 września br. do końca dnia 27 września br.

Czy pomoc nauczyciela może samodzielnie opiekować się dziećmi w przedszkolu?

28 września MEiN przeliczy środki na nagrody dla nauczycieli

W dniu 28 września br., Minister Edukacji i Nauki dokona naliczenia uprawnionym do otrzymania nagrody nauczycielom i przekaże propozycję podziału środków Ministrowi Finansów, który następnie przekaże środki na konta jednostek samorządu terytorialnego.

Wkrótce wstępny raport uprawnionych do nagrody specjalnej dla nauczycieli

Dyrektor szkoły/placówki oraz jednostka samorządu terytorialnego, w odniesieniu do szkół i placówek, dla których jest organem rejestrującym, otrzyma w najbliższych dniach wstępny raport zawierający imiona, nazwiska oraz numery PESEL uprawnionych w danej szkole/placówce nauczycieli. W przypadku nauczycieli nieposiadających numeru PESEL w raporcie znajdzie się informacja o rodzaju oraz numerze dokumentu tożsamości. Raport dostępny będzie w Strefie Pracownika.

Sukcesja prawa do prowadzenia szkoły, przedszkola. Dotacje, roszczenia

Ostateczny raport uprawnionych do nagrody KEN dla nauczycieli 28 września

Ostateczny raport, na podstawie którego nastąpi naliczenie, zostanie udostępniony w dniu 28 września br.Nauczyciele nie muszą składać żadnych oświadczeń, ponieważ algorytm wyłonienia miejsca naliczenia nagrody, w przypadku gdy nauczyciel zatrudniony jest w więcej niż jednej szkole lub placówce, określa art. 92a ust. 5-7 ww. ustawy.

Kto jest uprawniony do otrzymania nagrody specjalnej?

Nauczyciele muszą mieć wykazaną aktywną umowę oraz uzupełniony tygodniowy wymiar zatrudnienia. Nagroda będzie przysługiwała nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy, a więc nie zostaną uwzględnione osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Nie dla nauczycieli, którzy są organami prowadzącymi

Nie będą także uwzględnione osoby fizyczne, które są jednocześnie organem prowadzącym i nauczycielem, ponieważ w ich przypadku nie można mówić o stosunku pracy. Nie będą uwzględnione także osoby zatrudnione na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, tzw. dyrektorzy menedżerowie, ponieważ nie są nauczycielami.

Początek roku szkolnego 2023 w placówce oświatowej – o czym musi pamiętać dyrektor?

Brak możliwości wprowadzenia korekty – szkoła zobowiązana do wypłacenia nagrody

UWAGA! W przypadku braku wprowadzenia danych nauczyciela do SIO lub wprowadzenia danych nieprawidłowych, skutkujących nieuwzględnieniem nauczyciela do nagrody, nie będzie możliwości korekty i otrzymania środków finansowych na nagrodę w terminie późniejszym. Szkoła/placówka będzie jednak obowiązana wypłacić nagrody wszystkim uprawnionym nauczycielom, także tym, na których nagrody nie zostaną przekazane środki z powodu niewykazania lub nieprawidłowego wykazania w SIO.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie