Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Święta w szkole i przedszkolu - rozliczanie wydatków z dotacji
Święta w szkole i przedszkolu – rozliczanie wydatków z dotacji [fot. shutterstock]

W okresie okołoświątecznym w szkołach i przedszkolach organizujecie Państwo uroczystości, których celem jest wprowadzenie, ugruntowanie oraz zapoznanie dzieci i uczniów z kulturą i tradycją. Dbacie Państwo również o odpowiedni wystrój szkół i przedszkoli ozdabiając odpowiednio wnętrza. Czy wydatki związane z organizacją takich uroczystości i wystrojem wnętrz można finansować ze środków dotacyjnych? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół i przedszkoli niepublicznych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Koszty uroczystości świątecznych w szkole i przedszkolu – artykuł 35 ustawy

Często zadajecie Państwo pytania, czy koszty organizacji uroczystości świątecznych oraz wystroju wnętrz mogą być finansowane dotacją, szczególnie że na te koszty składają się często równie koszty zakupu artykułów spożywczych. Jak zawsze przy tego typu zagadnieniach odpowiedź na pytanie znajdujemy w treści art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wskazuje on, że dotacje, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, czy przedszkola obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele ich działalności.

Kontrola dotacji oświatowych – na co zwracać uwagę? Upoważnienie i protokół

Organizacja uroczystości świątecznych – realizacja celu jednostki oświatowej

To, jakie są cele jednostki oświatowej, precyzuje statut placówki, który w tym zakresie opracowany jest z pomocą rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przypadku przedszkoli, a w przypadku szkół kształcenia ogólnego. W załącznikach do tego rozporządzenia określa się cele poszczególnych typów szkół i przedszkoli. Pośród tychże, tak w przedszkolach, jak i w szkołach, wskazano między innymi „wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych”. Realizacja tego celu wiąże się oczywiście z wyposażeniem placówki w różnego rodzaju ozdoby, w tym również te związane ze świętami.

Jak przygotować się do kontroli dotacji oświatowych? Radzi mec. Beata Patoleta

Wspieranie całościowego rozwoju dziecka

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące ze sposobu organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, ale również uroczystości przedszkolne.

Budowanie systemu wartości i przynależności społecznej

Cele wychowania przedszkolnego zawarte w tych przepisach należy rozpatrywać na tle preambuły do ustawy Prawo oświatowe i ich konkretnego brzmienia. Budowanie systemu wartości, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej – pozostających w relacji do potrzeb i oczekiwań rodziców.

Środki z dotacji oświatowych na wiosenne porządki na terenie szkoły, przedszkola

Uroczystości świąteczne wpisują się w nauczanie

Organizacja różnego rodzaju uroczystości, w tym również organizacja uroczystego śniadania wielkanocnego, wpisuje się w treści nauczania realizowane w przedszkolu lub szkole. Zakup artykułów żywnościowych do organizacji takiej uroczystości będzie w tym wypadku zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do pokazania dzieciom tradycji świątecznych. Stosownie do treści załącznika do rozporządzenia, jednym z obszarów jest Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. Aby dziecko kończące wychowanie przedszkolne wiedziało, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie, aby kształcenie dziecka w takim obszarze było możliwe, koniecznym jest organizowanie tego typu uroczystości, koncertów, festynów.

Organizacja uroczystości realizuje cele wychowania przedszkolnego

Dla bezpieczeństwa należy również dokonywać wpisu w dzienniku lub innej dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, organizację uroczystości świątecznych czy innych imprez, które szkoła lub przedszkole organizuje. Pamiętajcie również, że w zakresie współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, przedszkola organizują przedsięwzięcia okolicznościowe (uroczystości, imprezy przedszkolne, konkursy, wycieczki), wdrażają innowacje pedagogiczne, projekty. I koszty związane z tymi działaniami są bezpośrednio kosztami w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej.

Warto zatem, w przypadku konieczności wyjaśniania kontrolującym, którzy będą wykazywali się mniejszą znajomością treści rozporządzenia w zakresie podstawy programowej, wskazywać na treść tego aktu dla wyjaśnienia zasadności poniesienia poszczególnych wydatków.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie