Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Roszczenia o wypłatę niedopłaconych dotacji oświatowych
Roszczenia o wypłatę niedopłaconych dotacji oświatowych

Roszczenie dotacyjne za rok 2010 – to ostatni moment! 31 grudnia 2020 przedawniają się roszczenia ws. dotacji oświatowych za rok 2010. Dlatego też, jeśli ktoś prowadził przedszkole w 2010, warto sprawdzić, czy dotacja była wypłacana we właściwej wysokości. Największe rozbieżności w kwotach obserwujemy do roku 2016, ale i obecnie zdarzają się przypadki zaniżania kwot przez gminy. Jak obliczyć jej prawidłową wysokość dotacji dla szkoły lub przedszkola i jak dochodzić swoich praw przed sądem?

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przedawniają się roszczenia ws. dotacji oświatowych za rok 2010

31 grudnia 2020 to ostatni dzień, w którym można skierować do sądu pozew, w sprawie niedopłaconych kwot dotacji oświatowej za rok 2010. Pozwoli to Państwu, dochodzić swoich roszczeń przed sądem. W przeciwnym przypadku, zostaniecie pozbawieni tej możliwości. Warto zainteresować się sprawą, ponieważ kwoty roszczeń sięgają często kilkuset tysięcy złotych.

Najwięcej nieprawidłowości do 2016, ale warto kontrolować wysokość dotacji przedszkolnej

Z naszych obserwacji wynika, że największe niedopatrzenia, w kwestii obliczania kwot dotacji oświatowej, zdarzały się do roku 2016. Jednak do dziś jednostkom samorządu terytorialnego zdarza się wyliczać kwotę ze szkodą dla niesamorządowych placówek oświatowych.

Pomagamy obliczyć prawidłową wysokość dotacji szkolnej lub przedszkolnej i wysokość niedopłaty

Od wielu lat reprezentujemy przedszkola niepubliczne i inne jednostki oświatowe z całej Polski w sprawach o niedopłacone kwoty dotacji. Chętnie pomożemy Państwu sprawdzić, czy dotacja, którą otrzymywaliście, była wyliczona zgodnie z wytycznymi. Jeśli  nie, podpowiemy jak dalej postępować i przeprowadzimy Państwa przez kolejne etapy procesu odzyskiwania niedopłaty z tytułu zaniżonej dotacji. Kontakt – email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta.

Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Raport NIK i KRRIO – pokazał skalę nieprawidłowości

Przełomowym momentem w kwestii wysokości dotacji oświatowych były lata 20121-2013. Opublikowane zostały wówczas dwa obszerne raporty Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z ich treści wynikało, że ponad 90% jednostek samorządu terytorialnego wyliczało dotacje w sposób niewłaściwy i krzywdzący. Poszkodowane były przede wszystkim osoby prowadzące przedszkola i inne jednostki oświaty niesamorządowej. NIK opublikował również raport poświęcony dotacjom dla szkół artystycznych. On także obnażył poważne nieprawidłowości w tym temacie.

Wysokie kwoty roszczeń ws. niedopłaconych dotacji oświatowych

Wysokość roszczeń, w sprawie niedopłaconych dotacji, zależy od różnicy między wypłacaną Państwu kwotą, a prawidłową stawką dotacji w danym roku. Różnice te są często bardzo wysokie i wynoszą nawet 250-300 złotych! To kwota niedopłaty na każde dziecko uczęszczające do przedszkola. Łatwo policzyć, że przy np. 50 dzieciach w placówce, roczna kwota niedopłaty w placówce wyniesie ok 150 tysięcy złotych.

50 (liczba dzieci) x 12 (miesiące) x 250 (miesięczna kwota niedopłaconej dotacji na dziecko) = 150 000 złotych (kwota niedopłaty dla placówki za jeden rok)

Do tej kwoty dochodzą jeszcze odsetki! W efekcie, kwoty roszczeń bardzo często oscylują w okolicy kilkuset tysięcy złotych.

Roszczenia – dotacje oświatowe. Wygraliśmy w Lublinie w sprawie niedopłaty dotacji!

Wyroki w sprawach o niedopłacone dotacje dla szkół i przedszkoli

W ostatnim czasie, wyroki nakazujące zwrot źle obliczonej dotacji, zapadały, na rzecz naszych klientów, m.in. w:
Warszawie, Elblągu, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Ostrołęce, Kielcach, Krakowie i wielu innych sądach. Jak widać, skala problemu jest bardzo duża i dotyczy placówek oświatowych w całym kraju.

Roszczenie mimo likwidacji placówki oświatowej

Z roszczeniem można wystąpić również w momencie, gdy nie prowadzimy już przedszkola, czy szkoły. Jest to bowiem roszczenie, z którym występuje osoba fizyczna lub prawna.

Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą

Dlaczego samorządy błędnie obliczały dotacje dla jednostek niesamorządowych?

Błędy w kalkulacji wysokości kwoty dotacji wynikają przede wszystkim (acz nie tylko):

  • z nieuwzględniania zmian w budżecie jakie następowały w trakcie roku szkolnego
  • niewliczania wszystkich wydatków
  • niewliczaniem wydatków ponoszonych za pośrednictwem wydzielonych rachunków
  • przyjmowanie liczby dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Określenie właściwej kwoty dotacji oświatowej

By wystąpić z roszczeniem, konieczne jest ustalenie właściwej kwoty dotacji. Tym m.in. zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta. Weryfikujemy dokumenty budżetowe gminy, sprawdzając jaka powinna być realna wysokość kwoty należnej jednostkom oświaty niesamorządowej. Po określeniu wartości roszczenia (niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej), osoba, która chce wystąpić z roszczeniem powinna przedstawić dokumenty, z których wynika:

  • jaka była liczba uczniów w placówce w danym roku
  • jaką kwotę dotacji otrzymała

Jakie dokumenty są niezbędne by odzyskać niedopłatę dotacji w szkole, przedszkolu?

Dokumentami, które potwierdzają te informacje są np. roczne lub miesięczne rozliczenia dotacji składane do urzędu.

Roszczenia – dotacje oświatowe. Ile trwa postępowanie?

Czas trwania postępowania jest bardzo różny. Najkrótsze z prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Beata Patoleta trwało ok. półtora roku. Najdłuższe… sześć lat.

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Przedawnienie roszczeń o dotacje oświatowe. Każdy rok zwłoki to oszczędności dla gminy

Gminy dość często nie wypowiadają się i nie informują o toczących się już postępowaniach. Chodzi o to, by nie ujawniać, o jak duże kwoty chodzi. Każdy rok zwłoki, osób uprawnionych do roszczeń dotacyjnych, wiąże się z konkretnymi oszczędnościami dla budżetu gminy. Po upływie terminu przedawnienia, niedopłata nie może być dochodzona przed sądem. Dlatego też, raz jeszcze przypominamy, że z końcem tego roku przedawnia się możliwość dochodzenia roszczeń za rok 2010!

Roszczenie? Umowa z adwokatem lub radcą prawnym!

Decydując się na takie postępowanie, zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby umowa podpisywana była z adwokatem lub radcą prawnym. Z tym samym, któremu udzielacie Państwo pełnomocnictwa. To stanowi dla Państwa większą pewność i bezpieczeństwo należytej reprezentacji w toku tych skomplikowanych postępowań. Poza samą znajomością procedury niezbędne jest w nich także sprawne poruszanie się w zakresie finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej.

Jak sprawdzić czy dotacja oświatowa była zaniżona?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.