Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych
Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu i energii wymaga prowadzenie placówek oświatowych. Często na przeszkodzie stają zagmatwane lub zmieniające się przepisy prawa. Zawiłości te potrafią dodatkowo skomplikować i tak wymagające ciągłego skupienia codzienne zadania. Konieczność zajęcia się dodatkowo kwestiami prawnymi może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez Państwa działalność. Stała współpraca w zakresie prawnej obsługi dla placówek oświatowych, może zdjąć z Państwa barków ten dodatkowy ciężar.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Analizujemy zmiany prawa i uczymy się na realnych przypadkach

W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta na bieżąco śledzimy i analizujemy wszystkie zmiany w przepisach — to nasza praca! Dodatkowo też, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z naszymi klientami i codziennie pomagamy im rozwiązywać rozmaite problemy prawne, dzięki czemu stale uczymy się i zyskujemy nieocenione doświadczenie. Pozwala nam to dostarczać naszym Klientom niezbędnych informacji i pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Współpraca na zasadzie stałego wsparcia prawnego to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji we wszystkich kwestiach związanych z prawnymi aspektami działalności placówek oświatowych.

Stała obsługa prawna finansowana dotacją oświatową

Stała współpraca prawna wpisuje się w zakres realizacji zadań bieżących placówki oświatowej. Jest to bowiem pomoc, często niezbędna, w zapewnieniu ciągłości działania szkoły lub przedszkola. W związku z tym możecie Państwo finansować ją ze środków pozyskanych w ramach dotacji oświatowej.

Stała współpraca – prawne wsparcie dla placówki oświatowej

W ramach stałej współpracy prawnej świadczymy zarówno bieżące wsparcie w zakresie interpretacji przepisów, jak i kompleksową obsługę prawną. Oferujemy także wsparcie merytoryczne w kwestiach związanych z działalnością placówki. Naszym Klientom pomagamy m.in. w kontaktach z urzędami i instytucjami, opracowaniu statutów placówek i wzorów umów z rodzicami i kontrahentami, dochodzeniu swoich praw w kwestiach spornych zarówno z instytucjami państwowymi, jak i osobami prywatnymi.

Stała obsługa prawna: prawo oświatowe, rodzinne, administracyjne …

Szeroki wachlarz obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta gwarantuje naszym Klientom profesjonalne doradztwo i pomoc prawną na wielu polach, nie tylko ściśle związanych z prawem oświatowym. Zakres świadczonego wsparcia prawnego uzależniony jest od uzgodnień, opartych przede wszystkim na indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach Klienta kancelarii.

W ramach podstawowego zakresu stałego doradztwa prawnego świadczymy następujące usługi:

  • Udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie prowadzonej działalności oświatowej w ustalonym miesięcznym wymiarze czasu
  • Wydawanie opinii prawnych
  • Konsultowanie projektów pism w zakresie prowadzonej działalności oświatowej
  • Opiniowanie projektów umów zawieranych przez jednostki oświatowe
  • Analizowanie dokumentacji finansowej i księgowej jednostki oświatowej
  • Doradztwo przy tworzeniu dokumentacji organizacyjnej i statutowej placówki
  • Pomoc w rozliczaniu dotacji oświatowej

Stała obsługa prawna przedszkole, szkoła – kontakt

Dokładne warunki współpracy, w tym zakres stałego wsparcia prawnego, określa umowa zawierana z Kancelarią.
Kontakt: lexedu@lexedu.pl, fanpage Kancelarii