Czy szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych mogą być finansowane dotacją?

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli - czy mogą być finansowane z dotacji oświatowych?
Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli – czy mogą być finansowane z dotacji oświatowych? [ fot.shutterstock/DrazenZigic ]

Czasami gminy podważają zasadność wydatków szkół i przedszkoli poniesionych z dotacji oświatowych na szkolenia dla kadry pedagogicznej lub niepedagogicznej. Czy słusznie? Na to pytanie, na podstawie decyzji SKO i wyroków WSA w Krakowie i Gliwicach, odpowiada mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego. Sprawdź jakie wymogi musi spełnić szkolenie, żeby mogło być finansowane z dotacji oświatowych.

W tym artykule:
SKO – dzieci powinny być bezpośrednimi beneficjentami szkoleń
Sąd – nie da się przeprowadzić szkolenia nauczyciela, w którym nie jest on jego beneficjentem
Wewnętrznie sprzeczne stanowisko SKO w sprawie szkoleń
Szkolenie powinno służyć realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji konkretnej placówki
Obsługa prawna jednostki oświatowej może być również finansowana dotacją
Wydatki na szkolenia i obsługą prawną mogą być finansowane dotacją

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady, terminy i warunki dofinansowania

Termin: 17 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Babciowe. Zasady przyznawania, kwoty, obowiązki, terminy
Zapisy:
Babciowe 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacyjny kompas! Wydatkowanie, rozliczanie, dokumentowanie dotacji oświatowych. Jak bezpiecznie nawigować po dotacyjnym morzu?

Termin: 20 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Dotacje oświatowe bez tajemnic: wydatkowanie, rozliczanie, kontrola
Zapisy:
Dotacyjny Kompas >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

SKO – dzieci powinny być bezpośrednimi beneficjentami szkoleń

Jak podkreśliło w swojej decyzji SKO,  beneficjentem szkolenia w analizowanym przypadku był bezpośrednio nauczyciel, któremu wykwalifikowana specjalistka w zakresie metody, towarzyszyła podczas jego dnia pracy. Było to ukierunkowane na rozwój zawodowy nauczyciela oraz rozwój jego warsztatu pracy w zakresie metody. Natomiast bezpośrednimi beneficjentami zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki powinny być dzieci. W ocenie SKO:

przyszły i niepewny rezultat doskonalenia zawodowego nauczyciela może (ale nie musi) mieć z dziećmi co najwyżej potencjalny i pośredni związek, co nie wystarczy dla uzasadnienia poniesienia ze środków pochodzących z dotacji wydatków dotyczących tego rodzaju działań.

Z taką argumentacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Program Inwestycje w Oświacie — zmiana terminu i liczby wniosków. Wnioski do 30 czerwca!

Sąd – nie da się przeprowadzić szkolenia nauczyciela, w którym nie jest on jego beneficjentem

Doskonałej odpowiedzi w tej sprawie udzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie z dnia 14 września 2022 r. I SA/Kr 433/22. Zdaniem Sądu stanowisko organu nie ma żadnego oparcia w przepisach prawa. Co więcej, jest wewnętrznie sprzeczne, a wręcz – nielogiczne! Bez względu na to, z jakim rodzajem szkolenia nauczycieli mamy do czynienia, bez względu na jego formę, czy też zakres tematyczny, w każdym przypadku w pierwszej kolejności z tego szkolenia korzysta nauczyciel, a dopiero w wyniku uzyskania przez nauczyciela umiejętności – uczniowie danej jednostki oświatowej.

Nie można przeprowadzić szkolenia nauczycieli, w którym to ten nauczyciel nie będzie bezpośrednim beneficjentem tego szkolenia. Zawsze w takim przypadku jest tak, że najpierw jakąś wiedzę, jakieś umiejętności praktyczne musi nabyć szkolony nauczyciel, a dopiero – w drugiej kolejności – ta jego nowo nabyta wiedza (lub umiejętności) mogą być wykorzystywane w pracy z uczniami w szkole lub w przedszkolu. Nie da się przeprowadzić szkolenia nauczyciela (podkreślenie Sądu) w ten sposób – jak wymaga tego Organ – aby nauczyciel nie był bezpośrednim beneficjentem tego szkolenia, ale aby bezpośrednimi beneficjentami szkolenia były dzieci. Aby spełnić wymogi Organu, należałoby na szkolenia wysłać dzieci. Wtedy z pewnością nauczyciel nie byłby beneficjentem takiego szkolenia, z pewnością nie nabyłby żadnych nowych umiejętności, natomiast to dzieci nabyłyby nowe umiejętności. W takim przypadku należy zadać jednak retoryczne pytanie: czy byłoby to jeszcze „szkolenie nauczyciela”?

Kontrola trzeźwości pracowników placówki oświatowej

Wewnętrznie sprzeczne stanowisko SKO w sprawie szkoleń

Sąd słusznie zwrócił uwagę na wewnętrzną sprzeczność w prezentowanym przez SKO stanowisku. Z jednej strony dopuszcza ono bowiem aby wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogły być finansowane z dotacji oświatowej jako związane z kształceniem, wychowaniem lub opieką wychowanków, uczniów lub słuchaczy tej jednostki, z drugiej strony stawia zaś wymóg, że nauczyciel nie może być bezpośrednim beneficjentem tego szkolenia, a tymi beneficjentami mają być dzieci. Wymóg ten w efekcie powoduje, że żadne szkolenie nauczycieli nie będzie mogło być finansowane z dotacji oświatowej.

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej. Etat to 22 godziny!

Szkolenie powinno służyć realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji konkretnej placówki

W tym zakresie należy zgodzić się ze Skarżącą, że kryterium, w oparciu o które rozstrzygane jest czy dana forma doskonalenia zawodowego może być opłacona ze środków pochodzących z dotacji oświatowej, jest okoliczność czy określona forma i tematyka doskonalenia zawodowego służy realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji konkretnej placówki wychowania przedszkolnego, w tym, czy odpowiada na potrzeby uczniów danej placówki.

Podsumowując, jeśli szkolenie, w którym uczestniczy kadra, czy to pedagogiczna, czy niepedagogiczna jest związane z bieżąca codzienną pracą placówki w sferze kształcenia, wychowania opieki profilaktyki społecznej, w sferze jej bieżącej codziennej działalności dla wykonywania pracy w sposób należyty, wówczas takie szkolenie może być finansowane dotacją!

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 – wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę

Obsługa prawna jednostki oświatowej może być finansowana dotacją

Na takim stanowisku stanął WSA w Gliwicach w sprawie I SA/GL 227/19 wskazując:

Organ prowadzący może w tej mierze korzystać, w tym przypadku, z incydentalnych porad prawnych podmiotu zewnętrznego, których celem jest umożliwienie obsługi prawnej szkoły, a tym samym prawidłowej realizacji przez niego zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Organ prowadzący ma bowiem obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz finansowej i organizacyjnej szkoły. Nie oznacza to, że organ prowadzący ma obowiązek sam przejąć tę obsługę. Ma tylko obowiązek zorganizować własny aparat pomocniczy w taki sposób, aby szkoła była w odpowiedni sposób obsługiwana, albo może skorzystać w tym celu z usług podmiotu zewnętrznego.

Wydatki na szkolenia i obsługę prawną mogą być finansowane dotacją

Mamy zatem dwa ośrodki, w których osoby kontrolujące mają, jak się wydaje, najwięcej zastrzeżeń – często niedorzecznych i odpowiedzi sądów z tych dwóch ośrodków (małopolski i śląska), że te właśnie wydatki mogą być finansowane dotacją!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie