Program Inwestycje w Oświacie — zmiana terminu i liczby wniosków

Inwestycje w Oświacie - zmiany w programie dotacji celowych
Inwestycje w Oświacie – zmiany w programie dotacji celowych [fot. shutterstock/RuslanMerzliakov]

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o zmianach w programie dotacji celowych „Inwestycje w Oświacie”. Zmiany, które wprowadzono, dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków w programie, liczby wniosków, które może złożyć wnioskodawca oraz zakresu, jakiego dotyczy wsparcie w ramach jednego wniosku.

Więcej o programie: Program Inwestycje w oświacie 2023-2024. Jakie zasady dofinansowania? >>>

Wyniki programu Inwestycje w Oświacie na lata 2023/24 >>>

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Więcej czasu na złożenie wniosku w programie Inwestycje w Oświacie

14 czerwca 2023 MEiN poinformowało o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków w ramach programu dotacji celowych skierowanego do podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących jednostki systemu oświaty – „Inwestycje w Oświacie”. Końcowy termin przyjmowania wniosków przesunięto na 30 czerwca 2023.

Kontrola trzeźwości pracowników placówki oświatowej

Inwestycje w Oświacie — można złożyć trzy wnioski

W dotychczasowych zasadach programu jeden wnioskodawca mógł złożyć tylko jeden wniosek o dotację celową, aktualnie można złożyć do trzech wniosków. Według nowych zasad organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedno przedszkole, szkołę, jednostkę oświatową ma prawo złożyć do trzech wniosków o dotację celową w ramach programu Inwestycje w Oświacie.

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej. Etat to 22 godziny!

Jeden wniosek w programie Inwestycje w Oświacie dotyczący jednej jednostki oświatowej

Ograniczeniem dotyczącym zwiększonej liczby wniosków dla organów prowadzących jest to, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej jednostki oświatowej i dla każdej jednostki oświatowej może być złożony tylko jeden wniosek.

Informacje na stronie MEiN:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 czerwca 2023 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie”

(organ prowadzący), który prowadzi więcej niż jedną jednostkę systemu oświaty (np. trzy szkoły lub jedną szkołę i dwa przedszkola itd.) może złożyć wyłącznie jeden wniosek dla danej jednostki systemu oświaty (np. jeden wniosek może dotyczyć dostosowania szkoły X, drugi wniosek wyposażenia szkoły Y, a trzeci dostosowania przedszkola Z). Nie dopuszcza się sytuacji, w której wnioskodawca złoży dwa wnioski dotyczące jednej jednostki systemu oświaty na różne rodzaje inwestycji (np. dostosowanie szkoły X i wyposażenie szkoły X). W takim przypadku rozpatrywany będzie wniosek, który wpłynął z wcześniejszą datą.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie