500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Dofinansowanie dla nauczycieli i roszczenia ws. dotacji oświatowych
Dofinansowanie dla nauczycieli i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Specjalista ds. prawa oświatowego mecenas Beata Patoleta opowiedziała o zaproponowanej przez MEN dotacji 500 złotych dla nauczycieli. Jakie zasady obowiązują, jakich terminów należy dotrzymać oraz na co można przeznaczyć te pieniądze? W związku ze zbliżającym się końcem roku mecenas Beata Patoleta odpowiedziała też na pytania dotyczące roszczeń związanych z niedopłatą dotacji oświatowej i nieprawidłowym obliczaniem kwoty dotacji.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Roszczenia w kwestii niedopłaty lub obniżenia dotacji oświatowej

Koniec roku to dla wielu z Państwa także czas kierowania pozwów w sprawie nieprawidłowości przy naliczaniu dotacji. Dotyczyć one mogą np. znacznego obniżenia kwoty dotacji w wyniku aktualizacji. W tym wypadku trzeba pamiętać o terminie administracyjnym, który wynosi 30 dni. Mogą także być związane z niedopłatą dotacji za lata wcześniejsze. Tutaj musimy pamiętać, że 31 grudnia 2020 przedawniają się roszczenia ws. dotacji oświatowych za rok 2010.

Zobacz też: Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Nieprawidłowości przy obliczaniu dotacji oświatowej

Nieprawidłowości przy obliczaniu dotacji obserwujemy w większości jednostek samorządowych m.in. Warszawa, Sochaczew, Olsztyn, Elbląg, Opole, Toruń, Racibórz, Jelenia Góra, Lębork, Biłgoraj, Susz, Zielona Góra, Śrem, Bydgoszcz, Płock, Góra Kalwaria, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Piaseczno, Mińsk Mazowiecki, Michałowice, Siedlce , Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Wałcz, Żywiec, Radom, Raszyn, Piastów, Pruszków, Kościerzyna, Bolesławiec, Rawicz, Sopot, Gdańsk, Szczecin … i wielu innych miastach na terenie całej Polski.
To tylko część przykładów gmin, które odwiedziliśmy i w których są nasi zadowoleni klienci.
Wkrótce zamieścimy, na naszej stronie internetowej, przykładowe wartości niedopłaty w poszczególnych gminach. Jeśli chcecie Państwo sprawdzić czy Wasza dotacja była właściwie obliczona prosimy o kontakt – email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. Sprawdzimy, czy w Państwa wypadku jest możliwość wystosowania roszczenia w sprawie niedopłaty dotacji oświatowej, obliczymy kwotę jaką gmina jest Wam winna i pomożemy przebrnąć przez kolejne etapy procesu odzyskiwania należnej kwoty.

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 19 listopada 2020

Gminy liczą na przedawnienie roszczeń ws. niedopłaty dotacji oświatowych

Dziękuję Państwu za ten trudny ale i niezwykle ciekawy czas trwania postępowań w sprawie niedopłaconych dotacji oświatowych. Zadziwiające jest to, że nawet w tych gminach, w których względem jednego z przedszkoli postępowanie zostało prawomocnie zakończone, kolejna osoba prowadząca przedszkole zmuszana jest do wstąpienia na drogę sądową. Być może spowodowane jest to tym, że pozwani (jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy) mają nadzieję, że osoby te będą zwlekały z roszczeniami w sprawie dotacji oświatowych i spóźnią się ze złożeniem pozwu. To, w konsekwencji oznacza przedawnienie kolejnego roku i spore oszczędności dla gminy.
                          specjalista ds. prawa oświatowego Beata Patoleta

Aktualizacja stawek dotacji oświatowych. Zwrot nadpłaty za wcześniejsze miesiące?

Dotacja 500 złotych dla nauczyciela

Dotacja 500 złotych dla nauczycieli wprowadzona została przez MEN 18 listopada 2020. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2020 roku, które zmieniło „rozporządzenie ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, wskazano na możliwość dofinansowania nauczycieli dodatkową kwotą.

Wkrótce postaramy się przygotować i opublikować na naszej stronie www ujednolicony tekst rozporządzeń MEN dotyczących jednostek oświaty. Wprowadzono tyle zmian, że przyszedł już na to najwyższy czas. Pozwoli to Państwu w jakiś sposób usystematyzować wiedzę na temat aktualnej sytuacji prawnej, w której działają placówki oświatowe.

Dotacja celowa. Kto jest do niej uprawniony?

Pamiętajcie Państwo o tym, że jest to dotacja celowa. Kto jest do niej uprawniony? Uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach: podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, specjalnych, integracyjnych, z oddziałami przedszkolnymi itd. Uprawnieni są również nauczyciele pracujący w placówkach oświatowo-wychowawczych, w placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w ogniskach artystycznych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych…

Kogo brakuje na liście uprawnionych organizacji? Przedszkoli!

Przedszkola zostały wyłączone. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych lub innych formach wychowania przedszkolnego. Kluczowe jest tutaj słówko „wyłącznie”. Najlepszym rozwiązaniem jest zweryfikowanie w SIO czy nauczyciel nie znajduje się w zakresie, którejś z organizacji uprawnionych do dotacji. Jeśli tak, to to dofinansowanie, dla takiego nauczyciela, będzie przysługiwało.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia 2020 roku. Pieniądze te moga zostać użyte do pokrycia w całości, lub w części, kosztów związanych z zakupem sprzętu lub oprogramowania np.:

 • komputera stacjonarnego
 • monitora
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym
 • tabletem graficznym
 • podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego,
 • pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty
 • sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy,
 • matrycy do laptopa lub monitora
 • kamery internetowej lub wizualizera
 • statywu
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki)
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci
 • zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma
 • odręcznego do wersji elektronicznej
 • baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku,
 • zasilacza awaryjnego
 • adaptera, koncentratora sieciowego
 • cyfrowego mikroskopu
 • liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego
 • oprogramowania komputerowego
 • smartfona
 • Z dofinansowania może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Dofinansowanie dla nauczyciela. Jak wygląda procedura?

Do 7 grudnia 2020 nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Do 11 grudnia 2020 dyrektor weryfikuje wnioski i sporządza listę nauczycieli uprawnionych do dofinansowania (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej). Listę tę, wraz z wnioskami, przekazuje do organu rejestrującego. Do 31 grudnia 2020 nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków dofinansowania.

Jeśli nie ma imiennego (wystawionego na nauczyciela) paragonu poświadczającego zakup sprzętu lub usługi, nauczyciel zobowiązany jest dołączyć do paragonu oświadczenie, że sprzęt/usługa będzie wykorzystywana na jego potrzeby związane z kształceniem zdalnym.

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

Dotacja nie przysługuje nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia pozostają w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym, lub na urlopach i urlopach bezpłatnych trwających nie krócej niż 14 dni. Chyba, że w tym czasie nauczyciele ci świadczyli pracę w jednostkach oświaty. Ustawodawca nie wyłącza takiej sytuacji, że nauczyciel jest na świadczeniu rehabilitacyjnym albo na urlopie, a jednocześnie w tym okresie świadczy pracę.

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta