Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 19 listopada 2020

Kwarantanna i izolacja a przedszkole. Nowe wytyczne GIS
Kwarantanna i izolacja a przedszkole. Nowe wytyczne GIS

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W tekście znalazły się istotne zmiany w stosunku do poprzednich wytycznych z dnia 2 lipca 2020. Pierwsza modyfikacja dotyczy uczestnictwa w zajęciach dziecka, u którego domownicy przebywają w kwarantannie i izolacji domowej. Druga odnosi się do pracowników, których domownicy przebywają w izolacji. 

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Jaką zmianę wprowadzają nowe wytyczne GIS z 19 listopada?

Wytyczne z 2 lipca 2020:

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Wytyczne z 19 listopada 2020:

 • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki V aktualizacja – pełny tekst

Oznacza to, że obecnie kwarantanna w domu dziecka nie wyklucza go z uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych. W  zajęciach stacjonarnych nie mogą uczestniczyć jedynie dzieci, u których w domu przebywa osoba w izolacji. Jeśli chodzi o pracowników, dodano fragment o zakazie przychodzenia do pracy jeżeli domownicy przebywają w izolacji.
Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Kwarantanna kiedy jest stosowana i na czym polega?

Kwarantannie podlega osoba, która:

 • przekroczyła granicę zewnętrzną UE
 • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
 • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
 • została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa
 • mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej

Izolacja domowa – kiedy jest stosowana i na czym polega?

Izolacji domowej podlega osoba, u której pozytywny wynik testu na koronawirusa potwierdził zakażenie.

(Informację o tym, że jesteś na kwarantannie lub izolacji oraz jak długo znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.)

Ile czasu trwa kwarantanna

 • Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu.
 • Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny
 • 10 dni trwa też kwarantanna od dnia następującego po skierowaniu Cię na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do chwili uzyskania wyniku testu. Jeśli wykonasz test na koronawirusa i otrzymasz wynik negatywny, to automatycznie Twoja kwarantanna się kończy. Jeśli wynik okaże się pozytywny, trafisz na izolację domową lub do szpitala
 • Kwarantanna osoby, która mieszka z osobą chorą na COVID-19 i przebywającą na izolacji domowej, trwa tyle, ile wynosi izolacja osoby zakażonej plus 7 dni. W tym wypadku nie ma decyzji sanepidu, osoba, której to dotyczy, ma obowiązek sama poddać się kwarantannie i pilnować jej terminu
 • Współlokatorzy osoby przebywającej na kwarantannie już nie muszą sami być na kwarantannie. Kwarantannie nie podlegają też osoby wykonujące zawód medyczny

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Ile trwa izolacja domowa

 • Na izolację domową trafiasz automatycznie, jeśli otrzymasz pozytywny wynik testu na koronawirusa. Siódmego dnia otrzymasz na swój telefon SMS dotyczący kontaktu ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Między 8 a 10 dniem izolacji powinieneś uzyskać teleporadę lub poradę w warunkach domowych, po której lekarz – w zależności od Twojego stanu zdrowia – zdecyduje o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja
 • Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu czasu izolacji domowej, jej koniec następuje:
  u osób z objawami COVID-19 – po 3 dniach od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów
 • u osób bezobjawowych – po 10 dniach od uzyskania wyniku dodatniego (dni przebywania na kwarantannie sprzed uzyskania wyniku testu w te 10 dni się nie wlicza)
 • Jeśli się gorzej poczujesz podczas kwarantanny lub izolacji domowej, powinieneś skontaktować się z lekarzem

O najnowszych zmianach w prawie oświatowym informujemy również na fanpage Kancelarii