Aktualizacja stawek dotacji oświatowych. Zwrot nadpłaty za wcześniejsze miesiące?

Aktualizacja stawek dotacji. Zwrot nadpłaconej kwoty?
Aktualizacja stawek dotacji. Zwrot nadpłaconej kwoty?

W ostatnim czasie zwracacie się do nas Państwo z częstymi pytaniami odnośnie październikowej aktualizacji dotacji. Czy aktualizacja stawek dotacji, która powoduje spadek stawki, może spowodować konieczność zwrotu dotacji za poprzednie miesiące? Tej, która była obliczona na podstawie poprzedniej, wyższej stawki.

Szkoła. Organizacja zajęć dla uczniów z orzeczeniem i tych, które nie mają możliwości kształcenia zdalnego

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Aktualizacja stawek dotacji zwrot nadpłaty?

Państwa wątpliwości wynikają przede wszystkim z nieprawidłowej praktyki jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Faktycznie, październikowa aktualizacja stawek dotacji może spowodować spadek dotacji. Nie powoduje to jednak automatycznie konieczności zwrotu dotacji obliczonej według poprzedniej, wyższej stawki w wysokości różnicy pomiędzy kwotą ustaloną dotychczas, a kwotą dotacji ustalonej według zaktualizowanej stawki dotacji.

Dotacja oświatowa, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Nadpłata dotacji rozliczana wg zasad

W przypadku spadku stawki dotacji jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do rozliczenia nadpłaconej kwoty dotacji przy zachowaniu zasad określonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Po pierwsze: aktualizacja dotyczy listopada i grudnia

Po pierwsze, zaktualizowana w październiku stawka dotacji obowiązuje wyłącznie w ramach części dotacji wypłaconych w listopadzie oraz grudniu.

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Po drugie: nie mniej niż 75% średniej

Po drugie, dokonując rozliczenia nadpłaconej kwoty dotacji jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do wypłacenia w ramach raty za listopad oraz grudzień dotacji przy zastosowaniu stawki w wysokości wynoszącej nie mniej niż 75% średniej arytmetycznej stawek dotacji z okresu styczeń – październik.

Po trzecie: nie można wstrzymać wypłaty dotacji

Po trzecie, jednostka samorządu terytorialnego nie może wstrzymać wypłaty dotacji lub nie wypłacić danej części dotacji. Takie działanie jest niezgodne z przepisami prawa i stanowi jego rażące naruszenie, mogące skutkować nie tylko odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz także odpowiedzialnością karną.

Roszczenia z tytułu niedopłaconych dotacji oświatowych

Reprezentujemy klientów z całego kraju w sprawach roszczeń z tytułu niedopłaconych dotacji. Wspieramy jednostki oświatowe na wszystkich etapach postępowania: od oszacowania kwoty niedopłaty w placówce, przez negocjacje z samorządem, po reprezentację klienta podczas dochodzenia roszczeń przed sądem

Kontakt:  lexedu@lexedu.pl

O najnowszych zmianach w prawie oświatowym informujemy również na fanpage Kancelarii