Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji przedszkolnej. Kolejny sukces naszego klienta!

Roszczenia za niedopłacone dotacje. Sukces!
Roszczenia za niedopłacone dotacje. Sukces!

Przed samym końcem roku udało się nam uzyskać kolejne korzystne rozstrzygnięcie sądu w sprawie o roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji. To zwieńczenie wysiłku wkładanego przez zespół Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta w prowadzenie spraw o niedopłacone dotacje na terenie całego kraju.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacje przedszkolne. Roszczenia na ponad 10 milionów złotych na rzecz naszych klientów!

W tym roku uzyskaliśmy dla naszych Klientów rozstrzygnięcia zasądzające na ich rzecz kwotę przekraczającą 10 mln złotych. Przy udziale naszej Kancelarii, w lipcu 2020 roku, zapadło także bardzo ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, potwierdzające skuteczność dochodzenia roszczeń o niedopłacone dotacje.

Kontrola dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Roszczenia za niedopłacone dotacje oświatowe do roku 2016

Ostatni z wyroków został wydany przez Sąd Okręgowy z województwa śląskiego. Sąd w wydanym wyroku przyznał rację Klientkom Kancelarii. Zasądził, na ich rzecz. niedopłaconą dotację oświatową za okres do roku 2016. Po raz kolejny orzeczenie sądu potwierdza, że gmina, która w sposób nieprawidłowy nalicza dotacje i zaniża ich wysokość nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu roszczenia. Chodzi tu o roszczenie z tytułu różnic pomiędzy dotacją w prawidłowej wysokości, a dotacją faktycznie wypłaconą.

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki V aktualizacja – pełny tekst

Dotacje oświatowe są ustawową formą wsparcia

Dotacje oświatowe są ustawową formą wsparcia prowadzonej przez Państwa działalności, a jednostka samorządu terytorialnego nie może pozbawiać Państwa należnego świadczenia lub jakiejkolwiek z jego części.

Wydatkowanie dotacji – ZUS, odsetki, opłaty. Co z pożyczką z PFR?

Sprawdź czy dotacja dla przedszkola była zaniżona

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy dotacja, którą otrzymywaliście, wypłacana była we właściwej wysokości, prosimy o mail w tej sprawie. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. W wiadomości prosimy wpisać kwotę dotacji w poszczególnych latach i gminę, która ją wypłacała. Sprawdzimy ewentualną zasadność i wysokość roszczenia w Państwa sprawie.

Koszt a wydatek – problem wydatków z pogranicza roku