Czesne w przedszkolu. UOKiK łagodzi stanowisko

Ostatnie dwa tygodnie to dla nas czas wytężonej pracy, rozwiązywania Państwa problemów powstałych na tle czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. To bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla niepublicznych placówek oświatowych. Odrobinę pocieszenia niesie nam najnowsze, złagodzone stanowisko UPKiK. Do tej pory urząd uważał, że czesne w przedszkolu nie powinno być płacone za czas zawieszenia zajęć.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czesne. UOKiK łagodzi stanowisko w kwestii opłat

Z zadowoleniem przyjęliśmy wyrażone w zeszłym tygodniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowisko dotyczące płatności czesnego, które znacząco łagodzi wypowiedzi Urzędu z 2008 r., dotychczas często przywoływane dla uzasadnienia odmowy zapłaty czesnego.

Czesne w przedszkolu – ważne jest wzajemne zrozumienie

Stanowisko UOKiK w sprawie czesnego w przedszkolu

W swoim aktualnym stanowisko UOKiK wskazał:

Nie ma w tym winy ani przedsiębiorców, ani rodziców. Właściciele placówek nie mogli tej sytuacji przewidzieć, planując ryzyko biznesowe. Doszło do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, co przewiduje też kodeks cywilny w stosunkach cywilnoprawnych, to tzw. klauzula rebus sic stantibus. Czas epidemii stawia cały rynek i wszystkich jego uczestników przed nowymi wyzwaniami i koniecznością przedefiniowania niektórych dotychczasowych stosunków prawnych. Każdy przypadek należy oceniać odrębnie. Strony umowy muszą się porozumieć, jak sprawiedliwie dzielić koszty czesnego. Tak, by przedsiębiorcom umożliwić przetrwanie, a jednocześnie nie przerzucić na konsumentów całości ciężaru utrzymania przedszkoli i żłobków. Z pewnością niedopuszczalne jest pobieranie czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, np. opłaty za wyżywienie nie powinny być pobierane.

Informacje o najnowszych zmianach prawa, dotacjach, roszczeniach w sprawach dotacji oświatowej  i szkoleniach znajdziecie Państwo także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta