Dotacje oświatowe – kiedy aktualizacja?

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 kwietnia 2020 roku. Jakie to ma konsekwencje dla jednostek oświatowych w zakresie aktualizacji dotacji oświatowej?

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe stawki dotacji oświatowej – od kiedy?

Pierwsza aktualizacja dotacji będzie miała miejsce w czerwcu 2020 roku, a nowe stawki dotacji swoje zastosowanie znajdą począwszy od rat dotacji wypłacanych od lipca. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt. aktualizacji dotacji dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy.

Czerwiec miesiącem pierwszej aktualizacji dotacji oświatowej

Tzw. „miesiącem pierwszej aktualizacji” w roku 2020 będzie więc czerwiec 2020 roku, jako miesiąc następujący po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy.

Informacje o najnowszych zmianach prawa, dotacjach, roszczeniach w sprawach dotacji oświatowej  i szkoleniach znajdziecie Państwo także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta