Obowiązek kształcenia zdalnego. Rozporządzenie MEN

Od 25 marca jednostki systemu oświaty na podstawie wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. są zobowiązane realizować swoje statutowe zadania z zakresu kształcenia oraz wychowania zdalnie. Minister jedynie ogólnie wskazuje, jaki ma być zakres realizacji tych zadań oraz sposób pracy zdalnej.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Kształcenie zdalne w przedszkolu

Rozporządzenie stanowi, że za realizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada jej dyrektor. Nie ulega wątpliwości, że na dyrektorach ciąży wielka odpowiedzialność za zorganizowanie pracy zdalnej w taki sposób, aby kształcenie i wychowanie odbywały się na takim samym poziomie, jak w przypadku realizacji tych zadań w systemie stacjonarnym. Treść tego rozporządzenia rzutuje również na kwestie świadczenia usługi, bowiem bezpośrednio nakazuje jej świadczenie.

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Nowe wyzwania przed przedszkolami

Obecna sytuacja stawia przed Państwem wiele nowych wyzwań i wątpliwości. Nasza Kancelaria stale świadczy dla Państwa pomoc prawną, udzielając porad dotyczących zmieniających się warunków działania jednostek systemu oświaty.

Informacje o najnowszych zmianach prawa, dotacjach, roszczeniach w sprawach dotacji oświatowej  i szkoleniach znajdziecie Państwo także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta