Obowiązek kształcenia zdalnego. Rozporządzenie MEN

Od 25 marca jednostki systemu oświaty na podstawie wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. są zobowiązane realizować swoje statutowe zadania z zakresu kształcenia oraz wychowania zdalnie. Minister jedynie ogólnie wskazuje, jaki ma być zakres realizacji tych zadań oraz sposób pracy zdalnej.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Kształcenie zdalne w przedszkolu

Rozporządzenie stanowi, że za realizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada jej dyrektor. Nie ulega wątpliwości, że na dyrektorach ciąży wielka odpowiedzialność za zorganizowanie pracy zdalnej w taki sposób, aby kształcenie i wychowanie odbywały się na takim samym poziomie, jak w przypadku realizacji tych zadań w systemie stacjonarnym. Treść tego rozporządzenia rzutuje również na kwestie świadczenia usługi, bowiem bezpośrednio nakazuje jej świadczenie.

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Nowe wyzwania przed przedszkolami

Obecna sytuacja stawia przed Państwem wiele nowych wyzwań i wątpliwości. Nasza Kancelaria stale świadczy dla Państwa pomoc prawną, udzielając porad dotyczących zmieniających się warunków działania jednostek systemu oświaty.

Informacje o najnowszych zmianach prawa, dotacjach, roszczeniach w sprawach dotacji oświatowej  i szkoleniach znajdziecie Państwo także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta