Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą specjalistą ds. prawa oświatowego
Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą specjalistą ds. prawa oświatowego

W trakcie spotkania 20 października 2020 roku mecenas Beata Patoleta opowiedziała Państwu o zasadach obowiązujących szkołę i przedszkole w związku z pandemią koronawirusa. Poruszyła także kwestię realizowania szkolenia WWR w domu dziecka Pani mecenas zwróciła uwagę na nieprawidłowości związane ze zwrotem nadpłaconych kwot dotacji oraz podkreśliła, że w jednostkach niesamorządowych nie może być prowadzony audyt!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przedszkole, szkoła. Zasady funkcjonowania placówek oświatowych w czasie epidemii COVID-19

Dostajemy wiele pytań związanych z wprowadzeniem nowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować szerokie szkolenie poświęcone tej tematyce. W jego trakcie omówimy m.in.:

  • zasady działalności placówek oświatowych w czasie pandemii
  • funkcjonowanie przedszkola, szkoły poradni w strefie żółtej i czerwonej
  • przejście na zdalny tryb nauczania
  • prawa i obowiązki dyrektora, nauczyciela i rodzica
  • obowiązek noszenia maseczek przez rodziców
  • zasady pracy i wynagradzania pracownika w czasie kwarantanny
  • procedury związane z pandemią COVID-19
  • odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania związane z tematyką spotkania

W trakcie spotkania omówimy także treść rozporządzenia z 16 października 2020. W czwartek spodziewamy się również nowych, rządowych informacji odnośnie sytuacji pandemicznej, dlatego szkolenie zaplanowaliśmy na godziny wieczorne, żebyśmy mogli odnieść się także do ewentualnych nowych zmian.
mec. Beata Patoleta

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu

Jako organ prowadzący, na podstawie par. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, macie Państwo obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce i poza nią. Państwa i innych członków społeczności szkolnej/przedszkolnej obowiązuje także moralny obowiązek zapewnienia dzieciom uczęszczającym do placówki jak również personelowi.

Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem. Rodzicom dzieci zależy przecież, nie mam co do tego wątpliwości, na zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia wirusa. Chodzi o to, żeby się zmobilizować przez jakiś czas.

Możliwość zawieszenia funkcjonowania szkoły lub przedszkola

Powyższe rozporządzenie daje Państwu również możliwość, pod pewnymi warunkami, możliwość zawieszenia funkcjonowania szkoły lub przedszkola. Np w sytuacji gdy nauczyciele znajdą się na kwarantannie. Można odwołać się w tej sytuacji do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Skoro brakuje kadry, która zaopiekuje się dziećmi, to nie macie Państwo możliwości zadbania o pełnię bezpieczeństwa. W takiej sytuacji można wystąpić np. o zawieszenie zajęć w części oddziałów jednostki.

Dotacja oświatowa, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w domu?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły trzeciego roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ale… w szczególności, a nie wyłącznie. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach WWR ustala dyrektor podmiotu, o którym mowa, w porozumieniu z rodzicami dziecka.

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

Zwrot nadpłaconych kwot dotacji? Zasada maksymalnego pomniejszenia

Brak jest uzasadnienia żądania od Państwa zwrotu niejako nadpłaconych kwot dotacji.
Nasi klienci w różnych częściach Polski wygrali takie postępowania, w których jednostka samorządowa chciała wypłacać dotacje bez zachowania poziomu maksymalnego pomniejszenia czyli 25% od pozostałych do zapłaty transz dotacji. Dla uproszczenia: jeśli dotychczas dotacja wynosiła 1000 złotych, to nie może być mniejsza niż 750 złotych!

Jeśli znajdziecie się Państwo w podobnej sytuacji pod rozwagę poddaję odwołanie się od tej decyzji. Ci z naszych klientów, którzy takie odwołanie złożyli mają teraz jasną sytuację – nie mają konieczności zwracania tych kwot.
mec. Beata Patoleta

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Przedszkole – audyt to nie kontrola! Nie może być prowadzony w placówkach niesamorządowych

W przedszkolach niesamorządowych nie może być prowadzony audyt, a jedynie kontrola! Pomijając już zasadność prowadzenia kontroli w obecnej sytuacji pandemicznej, audyt prowadzony jest w wewnętrznych jednostkach danego podmiotu. Państwa placówki są jednostkami zewnętrznymi!

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta