Czesne w przedszkolu – ważne jest wzajemne zrozumienie

Zawieszenie zajęć a czesne w przedszkolu
Zawieszenie zajęć a czesne w przedszkolu

Przedszkola w ramach obowiązkowych zadań statutowych prowadzą wychowanie, kształcenie, opiekę i profilaktykę społeczną Rozporządzeniem z 11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej czasowo ograniczył prowadzenie zajęć w jednostkach systemu oświaty. Tego stanu nie można utożsamiać z zamknięciem placówek. Następnie Rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. wskazał, że ograniczone wcześniej kształcenie i wychowanie winno odbywać się w formie zdalnej, nakładając na jednostki systemu oświaty obowiązek zorganizowania kształcenia i wychowania w takiej właśnie formie. Jak rozwiązać sprawę czesnego w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu?

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czesne w przedszkolu – placówki nie zaprzestały realizacji zobowiązań

Powyższe wydaje się być swoistym zaprzeczeniem tezy, że świadczenie nie jest realizowane, choć wydaje się racjonalne zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus, z uwagi choćby na ograniczone świadczenie usługi. Duża część przedszkoli już od 12 marca 2020 r. prowadziła zajęcia w systemie zdalnym. Powyższe oznacza, że przedszkola nie zaprzestały realizowania zobowiązań wynikających z umowy, a dokładając najwyższej staranności, w warunkach uzasadnionych okolicznościami realizowały usługę, choć w ograniczonym zakresie. Powyższe, w mojej ocenie prowadzi do wniosku, że wzajemne zobowiązanie rodziców również winno być w takim samym zakresie realizowane. Koszty prowadzenia przedszkola nie spadły, osoby prowadzące nie zwalniają pracowników, wypłacają im wynagrodzenia, pokrywają czynsze najmu, oraz niemałe koszty wdrożenia kształcenia zdalnego. Bardzo krzywdzące i niezgodnie z prawem byłoby twierdzenie, że czesne nie jest należne, choć zachęcam naturalnie, w imię solidarności społecznej do dialogu i wyważenia wzajemnych interesów, mając na uwadze dobro dziecka.

Komentarz do zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z 5 listopada

Szukajmy porozumienia na linii rodzice-przedszkole

Ograniczenie w płatności może prowadzić do masowego zwalniania pracowników i zamykania przedszkoli. A przecież po ustaniu stanu epidemii wszystko wróci do normy, w tym rodzice dzieci znów będą chodzili do pracy. Wówczas będą chcieli, aby ich dzieci nadal uczęszczały do tych samych placówek. Tym samym w obecnym, trudnym dla wszystkich czasie, poza elementami czysto prawnymi ważny jest wzajem dialog, szacunek i zrozumienie. Przeciwnie, definitywna odmowa zapłaty czesnego spowoduje, że w sytuacji możności powrotu do normalnej pracy stanie się to niemożliwe, bowiem nie będzie dla dzieci miejsc w przedszkolach i żłobkach wobec definitywnego zamknięcia tych placówek. Wspierajmy się wzajemnie i starajmy się zrozumieć sytuację obu stron.

Czesne w przedszkolu. UOKiK łagodzi stanowisko

Nie bądźmy krótkowzroczni. Porozumienie w sprawie czesnego

Apeluje do o nieformułowanie jednoznacznych twierdzeń o braku konieczności płatności czesnego, bo może to doprowadzić do daleko idących i bardzo negatywnych konsekwencji społecznych. Szczególnie w tym trudnym czasie nie bądźmy krótkowzroczni.

Informacje o najnowszych zmianach prawa, dotacjach, roszczeniach w sprawach dotacji oświatowej  i szkoleniach znajdziecie Państwo także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta