Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Limit wynagrodzenia dyrektora lub pracownika przedszkola lub szkoły w 2023 roku
Limit wynagrodzenia dyrektora lub pracownika przedszkola lub szkoły w 2023 roku [ fot.shutterstock/Zhuravlev ]

Limit, finansowanego z dotacji oświatowych, wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych oblicza się na podstawie danych podanych w ustawie budżetowej na bieżący rok. W roku 2023 kwotę bazową, na podstawie której obliczane są pensje nauczycieli, ustalono na 3 981,55 zł. Bazując na tej kwocie, można wyliczyć limity wynagrodzenia w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych obowiązujące w roku 2023. Sprawdź jakie limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowych obowiązują w 2023 roku. Zobacz, jaka może być wysokość wynagrodzenia dyrektora, nauczyciela w publicznej lub niepublicznej jednostce oświatowej w tym roku. Dowiedz się jak samodzielnie obliczyć limity wynagrodzenia dyrektora szkoły lub przedszkola. Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia szkół i przedszkoli w całej Polsce.

W tym artykule:
Kogo dotyczą limity wynagrodzenia z dotacji oświatowych?
Kwota bazowa i pensje nauczycieli w 2023 roku
Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych — średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego
Obliczanie pensji nauczyciela dyplomowanego
Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce niepublicznej?
Obliczanie limitu wynagrodzenia w niepublicznej jednostce oświatowej
Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych w jednostkach publicznych to 250% średniego
Obliczanie limitu wynagrodzenia w publicznej jednostce oświatowej

– – – – – – – – – – – – – – –
>>> Kontrola dotacji oświatowych: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania
SZKOLENIE 29.03.2023 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/kontrola-dotacji-oswiatowych-terminy-dokumenty-prawa-zasady-odwolania/

– – – – – – – – – – – – – – –

Kogo dotyczą limity wynagrodzenia z dotacji oświatowych?

Limity wynagrodzenia finansowanego z dotacji oświatowych dotyczą wszystkich pracowników publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych. Może to być zarówno osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak i osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. Limity te dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, pod warunkiem, że pełni ona funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo np. prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego. Za samo bycie organem prowadzącym nie pobieramy wynagrodzenia!

Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach 2023. Kto może składać wnioski i jak to zrobić?

Kwota bazowa i pensje nauczycieli w 2023 roku

W opublikowanej 8 lutego ustawie budżetowej na rok 2023 kwotę bazową, na podstawie której obliczane są średnie pensje nauczycieli w Polsce, ustalono na 3 981,55 zł. To wzrost o 443,75 złotych w stosunku do ubiegłego roku. Kwota bazowa stanowi również podstawową informację, w oparciu o która obliczane są limity wynagrodzeń w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych — średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

Limit wynagrodzenia w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce obliczamy na podstawie do średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. W roku 2023 średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniesie 7.326,05 zł. Pensja nauczyciela dyplomowanego obliczana jest na podstawie kwoty bazowej – 3 981,55 zł i stanowi 184% tej kwoty.

Obliczanie pensji nauczyciela dyplomowanego

3981,55 x 184% = 7.326,05 zł — wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego

Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce niepublicznej?

W jednostkach niepublicznych limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych to 150% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.
W 2023 roku limit ten wynosi 131.868,96 złotych.

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Obliczanie limitu wynagrodzenia w niepublicznej jednostce oświatowej

  • kwota bazowa – 3 981,55 zł
  • wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 3981,55 x 184% = 7.326,05 zł
  • roczny limit wynagrodzenia w niepublicznej szkole, przedszkolu – 7.326,05 x 150% x 12 miesięcy = 131.868,96 zł

Jak obliczyć limity wynagrodzeń dla dyrektora i nauczyciela w placówce publicznej

Limit wynagrodzenia dyrektora, pracownika finansowanego z dotacji oświatowych w jednostkach publicznych to 250% średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.
W 2023 roku limit ten wynosi 219.781,56 złotych.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie

Obliczanie limitu wynagrodzenia w publicznej jednostce oświatowej

  • kwota bazowa – 3 981,55 zł
  • wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego – 3981,55 x 184% = 7.326,05 zł
  • roczny limit wynagrodzenia w niepublicznej szkole, przedszkolu – 7.326,05 x 250% x 12 miesięcy = 219.781,56 zł

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie