Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi
Tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi [fot. shutterstock/Monika Wisniewska]

W odniesieniu do jednego roku budżetowego może zostać wydana tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Sąd podzielił nasze stanowisko! O zwrocie dotacji za dany rok budżetowy można orzekać wyłącznie raz. To bardzo istotne i korzystne dla Państwa rozstrzygnięcie!

W tym artykule:
Zwrot dotacji za rok budżetowy — można orzekać wyłącznie raz
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił nasze stanowisko ws. zwrotu dotacji
Dotacje oświatowe — jedno postępowanie o zwrot w roku budżetowym

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –


Zwrot dotacji za rok budżetowy — można orzekać wyłącznie raz

W imieniu naszego Klienta zaskarżyliśmy decyzję, która została wydana pomimo uprzedniego wydania już jednej decyzji o zwrocie dotacji za ten sam roku budżetowy. Ta pierwsza decyzja była korzystna i umarzała postępowania w sprawie. Została ona wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W następstwie tej decyzji Pan Wójt znalazł kolejne powody do zakwestionowania prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. W złożonym odwołaniu i skardze podnosiliśmy, że takie postępowanie nie może być już prowadzone, gdyż o zwrocie dotacji za dany rok budżetowy można orzekać wyłącznie raz.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie


Zwrot dotacji oświatowej — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił nasze stanowisko

To stanowisko zostało w całości podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 28 grudnia 2022 roku. Sąd podkreślił, że wydanie kolejnej decyzji o zwrocie dotacji za ten sam rok budżetowy skutkuje jej nieważnością i koniecznością uchylenia takiej decyzji.

Program Maluch Plus 2023 – kto i na co może otrzymać środki?


Dotacje oświatowe — jedno postępowanie o zwrot w roku budżetowym

Jest to rozstrzygnięcie niezwykle istotne dla Państwa. Często spotykamy się z takimi sytuacjami, że w odniesieniu do jednego roku budżetowego prowadzone jest więcej niż jedno postępowanie administracyjne o zwrocie dotacji. Zasada trwałości decyzji administracyjnej temu się sprzeciwia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie