Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi
Tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi [fot. shutterstock/Monika Wisniewska]

W odniesieniu do jednego roku budżetowego może zostać wydana tylko jedna ostateczna decyzja administracyjna w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Sąd podzielił nasze stanowisko! O zwrocie dotacji za dany rok budżetowy można orzekać wyłącznie raz. To bardzo istotne i korzystne dla Państwa rozstrzygnięcie!

W tym artykule:
Zwrot dotacji za rok budżetowy — można orzekać wyłącznie raz
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił nasze stanowisko ws. zwrotu dotacji
Dotacje oświatowe — jedno postępowanie o zwrot w roku budżetowym

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –


Zwrot dotacji za rok budżetowy — można orzekać wyłącznie raz

W imieniu naszego Klienta zaskarżyliśmy decyzję, która została wydana pomimo uprzedniego wydania już jednej decyzji o zwrocie dotacji za ten sam roku budżetowy. Ta pierwsza decyzja była korzystna i umarzała postępowania w sprawie. Została ona wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W następstwie tej decyzji Pan Wójt znalazł kolejne powody do zakwestionowania prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. W złożonym odwołaniu i skardze podnosiliśmy, że takie postępowanie nie może być już prowadzone, gdyż o zwrocie dotacji za dany rok budżetowy można orzekać wyłącznie raz.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie


Zwrot dotacji oświatowej — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił nasze stanowisko

To stanowisko zostało w całości podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 28 grudnia 2022 roku. Sąd podkreślił, że wydanie kolejnej decyzji o zwrocie dotacji za ten sam rok budżetowy skutkuje jej nieważnością i koniecznością uchylenia takiej decyzji.

Program Maluch Plus 2023 – kto i na co może otrzymać środki?


Dotacje oświatowe — jedno postępowanie o zwrot w roku budżetowym

Jest to rozstrzygnięcie niezwykle istotne dla Państwa. Często spotykamy się z takimi sytuacjami, że w odniesieniu do jednego roku budżetowego prowadzone jest więcej niż jedno postępowanie administracyjne o zwrocie dotacji. Zasada trwałości decyzji administracyjnej temu się sprzeciwia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie