Dotacje celowe na remonty i inwestycje dla jednostek niesamorządowych

Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli
Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli

Zmiana wprowadzona w treści art. 90 x ustawy prawo oświatowe uprawnia ministra do ustanowienia programów inwestycyjnych, z których korzystać mogą również jednostki niesamorządowe. W ramach tych programów minister uprawniony jest do udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiany w prawie oświatowym 2022.
Zapisy w ustawach ustawach, nowe obowiązki i regulacje

SZKOLENIE 16.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/zmiany-w-prawie-oswiatowym-2022

– – – – – – – – – – – – – – –

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym.
Formy prowadzenia działalności oświatowej

SZKOLENIE 23.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dokumentacja-w-przedszkolu-niepublicznym

– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrola dotacji oświatowych.
Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne.
Standardy zatrudniania nauczycieli 2022

SZKOLENIE 30.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/kontrola-dotacji-oswiatowych-rozliczanie-dotacji

– – – – – – – – – – – – – – –

Inwestycje, remonty, zakup nieruchomości przez placówki oświatowe

W ramach powyższych zmian minister przyznaje pieniądze na inwestycje związane z:
1) realizacją programów inwestycyjnych
2) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek
3) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek

Dotacja dla osób prowadzących jednostki oświatowe

Dotacja z tych programów po pierwsze może być udzielana osobom fizycznym i prawnym prowadzącym jednostki oświatowe, po drugie dotyczy finansowania tych wydatków, które nie mogą być finansowane dotacją oświatową.

Dotacja celowa – wydatkowana z rachunku, na który wpłynie

Jest to dotacja celowa, konieczne więc będzie finansowanie wszystkich wydatków z nią związanych, z rachunku bankowego, na który zostanie przekazana.

Szkolenie i spotkanie live na facebook’u – dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli

Powyższe przepisy zostały wprowadzone wraz ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Zmiana ta wprowadziła również, między innymi konieczność zatrudniania specjalistów od 1 września 2022 oraz obowiązkowe zmiany w statucie jednostki oświatowej i wiele innych, nowych regulacji dotyczących niesamorządowych jednostek oświatowych. O wszystkich zmianach, które już weszły w życie i o tych, które realnie zaczną obowiązywać, opowiemy podczas najbliższego spotkania live na facebook’u oraz, znacznie szerzej, w trakcie szkolenia 16 sierpnia 2022. Opowiemy także o programach, które po raz pierwszy dedykowane są także osobom prowadzącym jednostki niesamorządowe. Zajmiemy się już ogłoszonym programem związanym z zakupem nieruchomości, budową lub remontem szkoły albo przedszkola. 22 lipca 2022 Miniester Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie