Program MEiN Inwestycje w Oświacie – pełna lista beneficjentów

Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli
Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli (fot. shutterstock/Vitaliy Kyrychuk)

MEiN podało pełną listę beneficjentów programu Inwestycje w Oświacie. Pierwsze rozstrzygnięcie opublikowano już 19 października, 8 listopada podano listę beneficjentów drugiego rozstrzygnięcia, a 10 listopada opublikowano listę trzeciego rozstrzygnięcia. Minister przedstawił dwa programy finansowania inwestycji w oświacie, także niesamorządowej! Można z nich było pozyskać środki na np. zakup nieruchomości, remont dostosowanie obiektu lub zakup wyposażenia. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy tabelę, w której zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące obu programów dofinansowania dla niepublicznych szkół i przedszkoli. W jaki sposób korzystać z tych programów? Co musi zawierać wniosek i ile pieniędzy może otrzymać szkoła lub przedszkole niesamorządowe? Wyjaśnia mec. Beata Patoleta – specjalista ds. prawa oświatowego i prawnego wsparcia niesamorządowych szkół i przedszkoli.

Inwestycje w Oświacie 2023/24. MEiN podał wyniki programu dotacji celowych >>>

MEiN przyznało dotacje celowe na rozwój potencjału infrastrukturalnego – lista beneficjentów

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Beneficjenci programu Inwestycje w Oświacie

19 października 2022 MEiN opublikowało listę pierwszych 58 beneficjentów programu Inwestycje w Oświacie. Rozdysponowano wówczas niemal 60 ze 100 milionów przeznaczonych na dotacje dla jednostek oświatowych. Kolejne rozstrzygnięcie MEiN opublikowało 8 listopada. W tym etapie rozdysponowano 31 milionów złotych między 52 beneficjentów. Ostatnią, trzecią listę opublikowano 10 listopada.

Najwyższe kwoty dofinansowania z programu Inwestycje w Oświacie otrzymały m.in.:
7 mln złotych –  Katolickie Liceum Ogólnokształcące  (Diecezja Siedlecka)
5 mln złotych – Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gliwicach
5 mln złotych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
4,5 mln złotych – Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej (Stowarzyszenie Świętej Rodziny)
4,4 mln złotych – przedszkole Zgromadzenia Sług Jezusa
2,8 mln złotych – Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Pełna lista beneficjentów programu Inwestycje w oświacie poniżej.

Lista beneficjentów programu Inwestycje w Oświacie – pierwszy etap >>>
Lista beneficjentów programu Inwestycje w Oświacie – drugi etap >>>
Lista beneficjentów programu Inwestycje w Oświacie – trzeci etap >>>
Informacja na stronie MEiN – pierwsze rozstrzygnięcie >>>
Informacja na stronie MEiN – drugie rozstrzygnięcie >>>

Tabela pomocnicza – jak korzystać z programów dotacji celowych MEiN

Tabela, w której pokazujemy jak korzystać z programów MEiN:

 • „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”
 • „Inwestycje w oświacie”

Pobierz tabelę >>>

Program „Inwestycje w oświacie”

Informacje dotyczące drugiego programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” znajdziecie Państwo poniżej.

Informacje MEiN >>
WNIOSEK – inwestycje >>
WNIOSEK – remont >>

TERMIN składania wniosków: 31 października 2022

Program „Inwestycje w oświacie” ustanowiono na podstawie art. 75b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 października 2022 roku. Budżet do wykorzystania na zakup nieruchomości, remonty, doposażenie szkół czy przedszkoli to 100 milionów złotych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Dotacje oświatowe a remont. Czym jest remont i kiedy można go finansować dotacją?

Kto może skorzystać ze środków z programu „Inwestycje w oświacie”

Dotacje w ramach programu „Inwestycje w oświacie” przeznaczone są dla niepublicznych jednostek oświatowych, które, jak powiedział wiceminister Dariusz Piontkowski, nie miały do tej pory dedykowanego im wsparcia. Zdaniem ministra program „Inwestycje w oświacie” jest odpowiedzią na tę lukę inwestycyjną.

– Placówki niesamorządowe, jest ich ponad 6 tys. i ta liczba wciąż wzrasta, do tej pory nie miały dedykowanego programu. Warto, aby o programie usłyszały placówki funkcjonujące w różnych częściach kraju, również te funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego.

Inwestycje, remonty, zakup nieruchomości przez placówki oświatowe

W ramach powyższych zmian minister przyznaje pieniądze na inwestycje związane z:

 • realizacją programów inwestycyjnych
 • zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek
 • wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Dotacja dla osób prowadzących jednostki oświatowe

Dotacja z tych programów po pierwsze może być udzielana osobom fizycznym i prawnym prowadzącym jednostki oświatowe, po drugie dotyczy finansowania tych wydatków, które nie mogą być finansowane dotacją oświatową.

Dotacja celowa – wydatkowana z rachunku, na który wpłynie

Jest to dotacja celowa, konieczne więc będzie finansowanie wszystkich wydatków z nią związanych, z rachunku bankowego, na który zostanie przekazana.

Gdzie i jak złożyć wniosek w programie „Inwestycje w oświacie”

Wnioski o dotację celową na remonty lub inwestycje w oświacie można składać u do ministra. W przypadku wniosku w wersji papierowej powinien on zostać złożony w urzędzie obsługującym ministra w trzech egzemplarzach, natomiast w przypadku wyboru postaci elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski można przesłać na adres mailowy inwestycjewedukacje@mein.gov.pl

Program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Informacje MEiN >>
WNIOSEK >>

TERMIN składania wniosków: 23 września 2022

Program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” ustanowiono na podstawie art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W wnioski o dofinansowanie można składać do 23 września! Budżet do wykorzystania na inwestycje w system oświaty to 40 milionów złotych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych i podmiotów, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Dotacje oświatowe a remont. Czym jest remont i kiedy można go finansować dotacją?

Kto może skorzystać ze środków z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Jak podaje MEiN, środki z programu przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich oraz podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 • organizacje harcerskie
 • instytuty badawcze
 • instytucje kultury
 • podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania

Założenia programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Dotacje celowe w ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” udzielane mają być na finansowanie wydatków związanych z:

 • zakupem nieruchomości
 • budową obiektu
 • dostosowaniem obiektu
 • zakupem wyposażenia

Cel programu dotacji celowych MEiN

W swoich założeniach program ma za zadanie wzmocnić potencjał infrastrukturalny oraz podnieść jakość i zwiększyć liczbę działań podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Dotacje mają być przeznaczone na wsparcie inwestycji, które realizują zakładane w programie cele:

 • wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym
 • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

Wysokość dofinansowania w ramach programów MEiN

W ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” można wystąpić z jednym wnioskiem o dofinansowanie. Kwota, którą można otrzymać to od 50 tysięcy złotych, do 5 milionów złotych.

Warunki udziału w programie „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”:

 • złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji
  inwestycji, zwanego dalej „wnioskiem”
 • zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat
 • ustalenie przeznaczenia inwestycji w zgodzie z przedmiotem programu, o którym mowa w części I ust. 1, i celami programu, o których mowa w części II
 • realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego
 • określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł
 • niewykorzystywanie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji na inne cele niż związane z realizacją inwestycji, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej działalności wnioskodawcy, projekty albo ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych

Jak złożyć wniosek o dotację celową w ramach programu MEiN

Wniosek o dofinansowanie z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej:

 • w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra
 • w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy „ePUAP”, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie