Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Pedagog specjalny - kwalifikacje
Pedagog specjalny – kwalifikacje (fot. shutterstock/BalanceFormCreative)

MEiN opublikowało rozporządzenie, w którym zamieszczono kwalifikacje pedagoga specjalnego. Stanowisko pedagoga specjalnego pojawi się od września 2022. Okres przejściowy na zdobycie wymaganych kwalifikacji wyznaczono do 31 sierpnia 2026.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli >>>

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Według treści rozporządzenia MEiN pedagog specjalny powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne i ukończyć studia z zakresu pedagogiki specjalnej lub pedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

  • 1) jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • 2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • 3) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej

Zadania pedagoga specjalnego na podstawie projektu rozporządzenia MEiN

Przejściowe wymagania na stanowisko pedagoga specjalnego do 31 sierpnia 2025 roku

Do 31 sierpnia 2026 roku kwalifikacje na stanowisko pedagoga specjalnego będą miały węższy zakres. Ma to pozwolić pedagogom zdobyć wymagane kwalifikacje do tego terminu.

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli wrzesień 2022

Kwalifikacje pedagoga specjalnego do 31 sierpnia 2026 roku

  • W przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • W szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej

Zmiany kwalifikacji nauczycieli w podmiotach leczniczych i okręgowych ośrodkach wychowawczych

  • Nauczyciele zatrudniani w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych nie będą musieli posiadać kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej.
  • Nauczyciele zatrudniani w okręgowych ośrodkach wychowawczych z funkcjonującymi w nich szkołami, tworzonymi na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700) będą musieli spełnić takie same wymagania kwalifikacyjne jak określone dla nauczycieli i nauczycieli wychowawców w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie