Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola? Ile mamy czasu na zgłoszenie zmian?

Komu zgłaszać zmiany w statucie przedszkola, szkoły?
Komu zgłaszać zmiany w statucie przedszkola, szkoły? (fot. shutterstock/Bacho)

Wśród licznych zmian w prawie oświatowym są także te, które wymuszają na jednostkach oświatowych zmiany w statutach. O tym, komu należy zgłaszać zmiany w statucie szkoły, lub przedszkola, ile czasu ma jednostka oświatowa na zgłoszenie zmian i jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia, opowiada mecenas Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego i dotacji przedszkolnych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

14 dni na zgłoszenie zmian w statucie szkoły lub przedszkola

Z pomocą, w kwestii zagadnienia komu należy zgłaszać zmiany w statucie jednostki oświatowej, przychodzą nam przepisy prawa oświatowego. Artykuł 168 ustęp 13 wskazuje, że:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej

Zmiany w statutach szkoły lub przedszkola zgłaszamy organowi ewidencyjnemu

Zmiany w statucie jednostki oświatowej, powstałe po uzyskaniu wpisu do ewidencji, zgłasza się organowi ewidencyjnemu.

Gminne uchwały dotyczące dotacji oświatowych. Błędy, nadużycia, sposoby zaskarżania

Zgłoszenie nowej treści statutu do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Wymagane jest złożenie jego treści do organu rejestrującego, a zatem wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Często przepis ten nie do końca znajduje zastosowanie. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie są szczególnie zainteresowani tym, żebyście Państwo na bieżąco te statuty składali.
dodaje mecenas Beata Patoleta

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Zmiana statutu przedszkola – zgłoszenie do kuratorium?

W chwili rejestracji, przedszkole nie przekazuje kuratorowi treści statutu, jak również nie uzyskuje w tym zakresie pozytywnej opinii kuratora oświaty, a zatem nie istnieje potrzeba opiniowania treści statutu przez kuratorium oświaty.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

O zmianach w statucie jednostki należy również poinformować rodziców

Bardzo często macie Państwo w umowach z rodzicami odwołania do statutu swojego przedszkola lub szkoły. Dlatego też również rodziców, jako stronę umowy, należy poinformować o zmianach w statucie jednostki oświatowej. Zwłaszcza należy mieć to na uwadze, gdy wprowadzamy zmiany niekorzystne dla rodziców.

Czy dotacje oświatowe podlegają egzekucji? Art. 49 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Brak zgłoszenia zmian w statucie – przepisy nie przewidują kary

Przepis mówiący o konieczności informowania o zmianach w statutach szkół i przedszkoli nie przewiduje bezpośredniej sankcji za niezłożenie aktualnej treści statutu do organu rejestrowego.

Więcej o zmianach w statutach

Szerzej, o wymaganych zmianach w statutach jednostek oświatowych od września 2022 roku, opowiemy Państwu w trakcie szkolenia 8 września. Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nauczyciele specjaliści, zmiany w statutach, pedagog specjalny

Więcej:
Jakie zmiany należy wprowadzić w statucie szkoły, przedszkola od 1 września 2022?