Zmiany w prawie oświatowym – nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli od września 2022
Zmiany w statutach szkół i przedszkoli od września 2022

W wyniku ostatnich zmian w ustawach oświatowych pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w statucie przedszkola lub szkoły. Nowe przepisy, które będą obowiązywały od 1 września 2022, wymuszają m.in. konieczność wprowadzenia w treści statutów zasad na jakich w Państwa szkołach czy przedszkolach będzie prowadzone kształcenie zdalne. Co jeszcze powinno się znaleźć w statucie jednostki oświatowej? Zmiany w prawie oświatowym omawia mec. Beata Patoleta – prawnik od przedszkoli i specjalistka ds. prawa oświatowego.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiany w prawie oświatowym 2022.
Zapisy w ustawach ustawach, nowe obowiązki i regulacje

SZKOLENIE 16.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/zmiany-w-prawie-oswiatowym-2022

– – – – – – – – – – – – – – –

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym.
Formy prowadzenia działalności oświatowej

SZKOLENIE 23.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dokumentacja-w-przedszkolu-niepublicznym

– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrola dotacji oświatowych.
Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne.
Standardy zatrudniania nauczycieli 2022

SZKOLENIE 30.08.2022 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/kontrola-dotacji-oswiatowych-rozliczanie-dotacji

– – – – – – – – – – – – – – –

Przedszkola, szkoły … obowiązkowe zmiany w statutach

Co bezwzględnie powinno się znaleźć w treści statutu i w których jednostkach wprowadzamy zmiany w statutach? Zmiany w dokumentacji powinny wprowadzić przedszkola, szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego. Czyli, tak naprawdę, wszystkie jednostki oświatowe, które prowadzą kształcenie i opiekę.

Dodatkowi specjaliści w szkołach i przedszkolach dopiero od 2024?

Kształcenie na odległość – co należy określić w statucie jednostki?

Od 1 września 2022 w statucie szkoły lub przedszkola powinien się znaleźć m.in. sposób organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym:

  • technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć
  • sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć
  • warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
  • sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia
  • warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki

Zmiany w prawie oświatowym 2022. Nowe zasady, obowiązki i standardy zatrudniania nauczycieli

Statut szkoły a organizacja żywienia

Od 1 września 2022 w statucie szkoły powinny się znaleźć informacje dotyczące żywienia w placówce. Zapis powinien zawierać zasady, na jakich szkoła realizuje obowiązek zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia. Szkoły mają obowiązek, na podstawie treści art. 98 ust. 2 pkt 4, określić organizację żywienia, o której mowa w art. 106 a, przy czym tu proszę zwrócić uwagę, czy posiłek ten spożywany jest w stołówce, czy też w jadalni, jeśli jest np. z cateringu.

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Art. 106a. 15 – Gorący posiłek w szkole
1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie