Ukraińskie dzieci mogą się uczyć w Polsce. Prawo jest jasne i nie trzeba go zmieniać

„Przepisy wyraźnie wskazują na możliwość objęcia małych Ukraińców opieką i edukacją przedszkolną oraz szkolną w naszym kraju. Jeśli trafią do placówek niepublicznych, to gminy muszą im przekazywać na ten cel dotację ze swojego budżetu”

Cały tekst:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8375846,ukrainskie-dzieci-moga-sie-uczyc-w-polsce.html