W żłobkach nagle przybyło dzieci medyków

– Dane powinny być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do świadczonych usług. Do katalogu takich informacji nie należy miejsce zatrudnienia rodzica czy wykonywany przez niego zawód. Dotyczy to zarówno przedszkoli, szkół podstawowych, jak i żłobków: publicznych i niepublicznych – mówi Beata Patoleta, adwokat. I dodaje, że podstawą do przetwarzania danych osobowych powinna być zawsze ustawa. A w tym przypadku regulacje wprowadzono rozporządzeniem.

Cały tekst:

https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art8628141-w-zlobkach-nagle-przybylo-dzieci-medykow