Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta

Koncentrujemy się na dostarczaniu usług tworzących wartość przedsiębiorstw naszych Klientów. Wiemy, na czym polega jakość usług prawniczych. Nasz zespół tworzą prawnicy z doświadczeniem, ludzie odpowiedzialni, rzetelni i uczciwi, świadczący usługi prawne na najwyższym poziomie, którzy w pełni angażują się w pomoc Klientom Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. Działamy na terenie całej Polski, świadczymy porady prawne on-line. Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa oświatowego.

Rzetelna wiedza, doświadczenie i wyspecjalizowany zespół prawników

Gwarancję profesjonalnej obsługi oferowanej przez kancelarię stanowi nie tylko  rzetelna wiedza, ale również wyspecjalizowany zespół osób w którym każdy z prawników posiada unikalne doświadczenia i doskonałą znajomość w zakresie konkretnej dziedziny prawa. Umożliwia nam to wspólne wypracowanie rozwiązań dostosowanych do Państwa bieżącej sytuacji.

Sprawy o zaniżone dotacje

Jednym z obszarów działalności Kancelarii są sprawy o zaniżone dotacje. W tym zakresie Kancelaria od wielu lat z powodzeniem reprezentuje osoby prowadzące placówki oświatowe w sprawach o zaniżone dotacje przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego. Posiadamy w tym zakresie szerokie doświadczenie i niezwykłą wiedzę, które pozwalają nam na skuteczne dochodzenie roszczeń o niedopłacone dotacje, których źródłem wypłaty jest wprost przepis ustawy. Rozumiemy jednak, że aby w pełni bezpiecznie przeprowadzić Państwa przez proces cywilny, niezbędne jest również zapewnienie Państwu ochrony prawnej w zakresie innych postępowań, w tym między innymi w zakresie tych dotyczących pobrania i wykorzystania dotacji oraz wszelkich innych związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.

Ochrona wizerunku klienta

Celem zapewnienia pełnej i kompleksowej obsługi podmiotów z branży oświatowej prowadzimy także sprawy o ochronę wizerunku Państwa placówek. Wiemy, z jak dużym z Państwa strony wysiłkiem wiąże się prowadzenie placówek oświatowych. W swojej praktyce często spotykamy się z sytuacjami, w których o Państwa placówce są rozpowszechniane nieprawdziwe informacje, godzące w jej wizerunek. Rozumiemy, jakie dla Państwa negatywne konsekwencje mogą być z tym związane. Działania w sprawach o ochronę dóbr osobistych wymagają zdecydowanych i sprawnych działań. Dokonujemy oceny przekazanych przez Państwa materiałów pod kątem naruszenia dóbr osobistych oraz ewentualnego zakresu dochodzonych roszczeń.

Reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego w sprawach o niedopłacone dotacje na zadania zlecone przeciwko Skarbowi Państwa

Aktualna praktyka Kancelarii w tego typu sprawach obejmuje nie tylko reprezentację osób prowadzących placówki oświatowe, lecz także świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego w sprawach o niedopłacone dotacje na zadania zlecone przeciwko Skarbowi Państwa. Nasze doświadczenie i wiedza zdobyta w setkach przeprowadzonych i zakończonych spraw o niedopłacone dotacje pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa w sytuacjach, kiedy po  stronie jednostki samorządu terytorialnego powstaje roszczenie o zapłatę różnicy, pomiędzy poniesionymi wydatkami na realizację zadań zleconych, a wysokością otrzymanej w związku z tym dotacji.

Indywidualne i nieszablonowe podejście do zagadnień prawnych

W pełni angażujemy się w pomoc naszym Klientom i z zapałem podchodzimy do każdego zleconego zadania, a naszym celem jest ograniczenie ryzyka oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji zarówno na etapie wyboru formy, jak i w dalszej bieżącej działalności jednostki oświatowej.

Nasz zespół wyróżnia doskonała znajomość zagadnień prawa oświatowego oraz wyjątkowe zaangażowanie, z którym podchodzimy do każdej sprawy, niezależnie od rozmiaru prowadzonej przez Państwa działalności oświatowej. Cechuje nas indywidualne i nieszablonowe podejście do zlecanych spraw. W skład naszego zespołu wchodzą także prawnicy zajmujący się kwestiami dotacji za zadania zlecone ze Skarbu Państwa, tematyką kredytów frankowych, prawa nieruchomości, ochrony danych osobowych  oraz zagadnieniami prawa administracyjnego i karnego.

Szkolenia prawne i działalność pro bono

Dobra znajomość prawa jest wyznacznikiem Państwa spokoju. Dlatego prowadzimy również działania edukacyjne w formie ogólnych szkoleń i indywidualnego doradztwa. Działamy także pro bono upowszechniając wiedzę z zakresu prawa oświaty niepublicznej oraz budowania marki oświaty niepublicznej. Wiemy bowiem, że tak jak dla nas pasją jest prawo, tak dla Państwa jest nią edukacja na najwyższym poziomie. Budując zespół otwarty na potrzeby innych, pozostawiamy Państwu wybór samodzielnego korzystania z naszych publikacji lub powierzenia nam prowadzenia Państwa spraw, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i w formie kompleksowej obsługi prawnej.