Ranking DGP: 50 najbardziej wpływowych prawników 2020

Potrafi zarabiać na wiedzy na temat prawa oświatowego. Wygrywa z samorządami sprawy o wartości nawet 2,8 mln zł (z odsetkami nawet 4 mln zł) o zaniżoną dotację dla niepublicznych placówek oświatowych. Kobieta sukcesu, bezkompromisowa i skutecznie walcząca z nieuczciwymi lokalnymi włodarzami. Do jej ważniejszych osiągnięć 2020 r. należało też reprezentowanie pro bono osób prowadzących przedszkola i szkoły niesamorządowe w działaniach zmierzających do łagodzenia ograniczeń uczęszczania dzieci do przedszkoli, edukowanie w zakresie prawidłowego prowadzenia zajęć zdalnych z wykorzystaniem systemów komunikowania się na odległość. Jej domeną jest przekonywanie urzędów, że błędnie rozumieją przepisy finansowe, a każde miejsce w publicznej, ale nieprowadzonej przez gminę placówce, to dla niej korzyść w postaci ograniczenia kosztów inwestycji.

Cały tekst:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8090975,50-najbardziej-wplywowych-prawnikow-2020-ranking-dgp.html