Zdalne lekcje na bakier z konstytucją

– Wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz warunki, sposób i tryb organizowania tych zajęć są w mojej ocenie metodą wykonywania obowiązku szkolnego. Kwestie te powinny być więc uregulowane w ustawie – podkreśla Beata Patoleta, adwokatka specjalizująca się w prawie oświatowym.

Cały tekst:
https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art19122561-zdalne-lekcje-na-bakier-z-konstytucja