Lex Czarnek przyjęte przez Sejm. Co to oznacza dla polskich szkół?

– Wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz warunki, sposób i tryb organizowania tych zajęć są w mojej ocenie metodą wykonywania obowiązku szkolnego. Kwestie te powinny być więc uregulowane w ustawie – podkreśla Beata Patoleta, adwokatka specjalizująca się w prawie oświatowym.

Cały tekst:
https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art19285681-lex-czarnek-przyjete-przez-sejm-co-to-oznacza-dla-polskich-szkol